Tobakksarving Johan H. Andresen (49) fikk nei fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Store bølger fra danskebåten veide ikke tungt nok for dispensasjon fra de strenge reglene om bygging i strandsonen.

SELGE HYTTA? Finn megler

Det var i mars i fjor at Andresen fikk nei fra bygningssjefen i Bærum kommune på søknaden om å få bygge en flytebrygge med fire båtplasser.

Andresen mente han trengte en skikkelig brygge fordi hytta hans ligger på en del av Grimsøya der det er værhardt. Vinden står rett på, og i tillegg kommer det svære bølger fra fergene til Danmark og Kiel. Videre mente Andresen et avslag ville være forskjellsbehandling. Han viste til at flere av naboene har brygger.

- Uegnet for brygger
I avslaget fra kommunen ble det blant annet lagt vekt på at det i reguleringsplanen for området ikke er lagt opp til at bebyggelsen skal ha brygger.

«Etter bygningssjefens oppfatning er det viktig å være oppmerksom på hvilke omgivelser og miljø man plasserer tiltaket i, og at ikke alle eiendommer har en egnet plass til utlegging av brygge», het det i uttalelsen fra bygningssjefen i Bærum kommune.

Bygningssjefen var også skeptisk til Andresens planer om å legge bryggen langs med land for å dempe bølger.

Bølger
«Når flytebrygger legges parallelt med land så fremstår landarealet sett fra sjøen betydelig mer nedbygget enn når den ligger mest mulig vinkelrett på land. Videre kan det stilles spørsmål om stedet i det hele tatt er egnet for utlegging av flytebrygge når den må inneha en slik størrelse for å tåle stedets naturkrefter».

I klagen hevdet Andresens advokat, Ola Petter Tandstad i advokatfirmaet Orwall & Co, at flere av naboene har brygger. Dermed ville det være forskjellsbehandling å nekte Andresen.

- Ingen forskjellsbehandling
Dette er ikke Fylkesmannen enig i. Han viser til at det er anledning til å forskjellsbehandle, og at Andresens brygge ikke kan sammenlignes med de andre.

«Det er fra kommunens side opplyst at praksis er skjerpet de siste årene med hensyn til byggetiltak langs sjøen. Med bakgrunn i den innskjerping av praksis som har skjedd, samt at det omsøkte bryggeanlegget har en større dimensjon enn de andre flytebryggene i nærheten, vil Fylkesmannen legge til grunn at avslaget i foreliggende sak ikke kan sies å være en usaklig forskjellsbehandling i forhold til at det tidligere er gitt tillatelser i området», heter det i avslaget.

Søkkrik
Johan H. Andresen er en av Norges rikeste. På Kapitals liste over de rikeste holder formuen hans på 13,3 milliarder kroner til en femteplass, bak skipsreder John Fredriksen (46 mrd.), eiendoms- og hotellnestor Olav Thon (18,6 mrd.), og dagligvarekongene Johan Johanson (15,7 mrd.) og Odd Reitan (14,7 mrd.).

Andresens formue skriver seg fra Tidemans Tobaksfabrik, som var i familiens eie frem til salget til British American Tobacco i juli 2008.

I næringslivssammenheng forbindes Andresen først og fremst med investeringsselskapet Ferd. Selskapet driver blant annet med eiendom og aksjeinvesteringer, men er også eiere av gamle tradisjonsrike norske selskaper som Swix og Elopak. Ferd hadde i 2008 en egenkapital på 7,5 milliarder kroner.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:


Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

Minkreditt:Finn det billigste forbrukslånet.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)