I en oppsiktsvekkende dom i nigeriansk høyesterett tildligere i år, ble Statoil dømt til å betale oljekonsulenten John Abebe honorarer som kan beløpe seg til flere milliarder kroner.

Fire milliarder kroner av det norske oljeselskapets midler står på sperret konto. Nå frykter Abebe at Statoil vil prøve å lure milliardbeløp ut av landet, ifølge Dagens Næringsliv.

Har flyttet penger
Bakgrunnen for Abebes frykt er at Statoil i sommer har flyttet store pengebeløp fra Citibank til en liten lokal bank som heter Access Bank.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Statoil ønsker ikke å opplyse om hvorfor de har forettatt en slik pengeoverøring, men pressetalsamnn Fredrik Nordmann sier til avisen at selskapet ikke forsøker å unndra se en eventuell fremtidig utbetaling. Abebes krav er fullt sikret dersom han skulle få endelig medhold, ifølge selskapet.

Må forklare seg
Ifølge et rettsdokument DN har fått tilgang til, har en lokal dommer kalt inn til et hastemøte hvor bankene må forklare hvordan de disponerer midlene de holder på vegne av Statoil. På møtet skal det nigerianske finansdepartementet, tollmyndighetene og oljedepartementet delta, sammem med Citibank og Access Bank.

Dommeren har truet med å pålegge bankene å utbetale penger til Abebe allerede nå, før en rettskraftig dom foreligger.

Statoils siste sjanse til å slippe milliardutbetalingene til Abebe ligger i en anke som skal behandles av høyesterett tidligst neste år.