I 1979 konkluderte amerikanske myndigheter med at Kennedy etter all sannsynlighet ble drept etter en konspirasjon. 32 år senere er man fortsatt ikke nærmere å kunne si hvem det var som stod bak attentatet.

Teoriene er mange, og vi har forsøkt å samle dem under. Noen er mer usannsynlige enn andre, men siden ingen har kunnet bevise hvem som virkelig stod bak er det umulig å avskrive selv de villeste av dem helt.

1. Pengekonspirasjonen

Denne konspirasjonen har bakgrunn i det som skulle være et forslag fra Kennedy om å flytte makten over amerikanske penger fra Federal Reserve til finansdepartementet, noe som hadde betydd større statlig styring over den amerikanske økonomien. Folkene bak skulle visstnok være en samling av internasjonale banker.

2. CIA-konspirasjonen

Denne konspirasjonen har bakgrunn i invasjonen av Cuba av CIA, og hvordan Kennedy der ikke støttet denne. Visstnok ville Kennedy bryte opp CIA og gjennomføre en større undersøkelse av organisasjonen, samt i tillegg sørge for en nedbygging av den kalde krigen med Sovjetunionen. Disse to faktorene er i følge teoretikerne bakgrunnen for at CIA ville drepe Kennedy. At CIA hadde midlene og kunnskapen til å gjennomføre et attentat er det i hvert fall ingen tvil om.

3. Militær-industrikomplekset

Visstnok skulle amerikansk militærindustri ha vært svært redde for at Kennedy skulle stoppe den kalde krigen og bygge ned det amerikanske militæret. At han i tillegg var skeptisk til oppbygging av tilstedeværelsen i Vietnam, og generelt var redd for makten til dette komplekset skulle også visstnok spille inn.

4. Lyndon B. Johnson

En teori er at Kennedy ble drept av sin egen visepresident. Bakgrunnen for det var en del skandaler Johnson hadde vært involvert i som igjen visstnok skulle bety at Kennedy ikke ville ha ham som visepresidentkandidat i 1964. I tillegg var Johnson en større støttespiller til både CIA og militærindustrikomplekset.

5. Mafiaen

Faren til John F. Kennedy hadde mange mafiakontakter og etter sigende skulle mafiaen ha hjulpet Kennedy til å vinne valget. At Kennedy da etter valget startet en kamp mot mafiaen skulle visstnok ikke ha falt i god jord.

6. Marilyn Monroes elsker

Denne teorien er også en del av nummer 5. Ryktene sier at Monroe hadde en affære med en kjent mafiaboss. Ryktene sier også at Kennedy hadde en affære med Monroe. Sjalusi skulle altså være motivet, sammen med Kennedys kamp mot mafiaen.

7. Eksil-cubanere

At Kennedy stoppet invasjonen av Cuba var ikke populært hos eksil-cubanerne (det vil si cubanere som hadde flyktet til USA). Det skulle altså være bakgrunnen for at de ville fjerne Kennedy, som også etter sigende skulle være interessert i å få til en fred med Castro,

8. Sovjetunionen

Bakgrunnen for at Sovjetunionens ledere skulle ønske å drepe Kennedy var at landet følte at den amerikanske presidenten hadde ydmyket dem under Cuba-krisen.

9. Israel

Kennedy hadde etter sigende presset Israel angående deres atomprogram, samt ønsket en fred med den arabiske verden. Israel var etter det teoretikerne bak denne teorien mener såpass redd for sin egen posisjon at de ønsket Kennedy dø.

10. Fidel Castro

USA hadde prøvd å drepe Castro, så i så fall var det en ren hevnaksjon.

11. Ingen

Denne teorien er muligens den som færrest tror på, men den har likevel fått en del tilhengere. Kennedy var avhengig av piller og under enormt press fra både mafia og sine egne myndigheter (vispresidenten, CIA, militæret). Etter det denne teorien hevder skulle Kennedy fått beskjed om å trekke seg og gå under jorda, med bakgrunn i et falsk attentatforsøk.