Skipsreder John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean Group Limited melder tirsdag morgen at rederiet vil gå til markedet for å plassere et konvertibelt obligasjonslån på 100 millioner dollar.

Lånet som skal plasseres av ABG Sundal Collier og First Securities, vil få en løpetid på 5 år. Det indikeres et intervall på mellom 4,4735 og 4,875 prosent for kupongrenten på lånet. Videre indikeres det en konverteringspremie på mellom 27,5 og 32,5 prosent i forhold til volumvektet aksjekurs når obligasjonen prises.

Golden Ocean har i tillegg gitt ABG Sundal Collier en overtildelingsopsjon på inntil 25 millioner dollar.

Provenyet fra obligasjonsutstedelsen er planlagt brukt til finansiering av nybygg, samt til å gi selskapet økte finansielle muskler dersom det skulle oppstå muligheter i markedet. For øvrig vil midlene bli brukt til generelle selskapsformål.