John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean ser nå noe lysere på utviklingen. Det skjer etter at de har vært igjennom et innholdsrikt kvartal.

NA24 iMarkedet – siste fra finansmarkedene

I andre kvartal ble selskapet refinansiert og har gjennomført en omfattende omstrukturering på kapitalsiden. John Fredriksen har vært sentral i denne restruktureringen. Markedet har i perioden vært krevende og det vises også i resultatet.

Når det gjelder driften hadde selskapet et driftsresultat på 27,6 millioner dollar i årets andre kvartal. Sammenlignet med samme periode året før er det en halvering fra 63,5 millioner dollar, men likevel godt over hva analytikerne hadde forventet. Etter sterke finansinntekter havnet nettoresultatet på 101 millioner dollar i andre kvartal mot 201 millioner dollar i samme kvartal i 2008.

Analytikerne forventet ifølge estimater innhentet av SME Direkt på vegne av TDN Finans at nettoresultatet ville bli på 106 millioner dollar. De samme analytikerne hadde forventet et driftsresultat på 29 millioner dollar.

Driftsinntektene ble på 85,2 millioner dollar og er en nedgang fra 243,8 millioner dollar i andre kvartal i fjor.

Styret i Golden Ocean skriver i resultatrapporten at resultatet i tredje kvartal vil bli positivt påvirket av enigheten de har kommet med Britannia Bulk. Partene har inngått en avtale der sistnevnte betaler en sum til Golden Ocean knyttet til kanselleringen av en kjøpsavtale på seks bulkskip som er under bygging. Golden Ocean vil få en gevinst på rundt 53,8 millioner dollar i forbindelse med denne avtalen.

- Etter en vellykket restruktureringsprosess og fjerningen av usikkerhet knyttet til utsatt betaling ser selskapets balanse robust ut og vil gjøre Golden Ocean i stand til å ha et opportunistisk syn på markedsmulighetene hvis disse vil oppstå de kommende månedene. Selskapets kontantposisjon er ventet å øke de kommende kvartalene selv hvis man trekker fra kapitalen som er nødvendig for å finansiere selskapets nybyggingsprogram, skriver selskapet.

Rederiet er også positive til tiden som kommer og skriver at gitt at selskapets motparter holder seg til kontraktsvilkårene så panamax-skipene gå kontant break even med rater på 4.000 dollar per dag. For capesize må ratene ligge på 16.000 dollar

Siden mesteparten av Golden Oceans eksponering til spotmarkedet i tiden fremover er inne panamax-segmentet synes de at nivået for å gå break even er tilfredsstillende og at dette vil bidra til en positiv kontantstrøm selv i tøffere markedsforhold.

I andre kvartal hadde rederiet en kontantstrøm på 27,6 millioner dollar fra driften og 41,6 millioner dollar fra investeringsaktiviteter.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her