Trond Brandsrud er ansatt som finansdirektør i Aker ASA med tiltredelse så snart han blir fristilt fra sin nåværende arbeidsgiver, senest 1. mai 2010.

Brandsrud kommer fra en tilsvarende stilling i det børsnoterte boreselskapet Seadrill, som eies av John Fredriksen.

- Svært tilfreds
- Jeg er svært tilfreds med at Brandsrud kommer om bord. Hans erfaring fra både oljeselskap og oljeservice passer godt med vår portefølje av investeringer og jeg regner med at han raskt vil innta en sentral rolle i utviklingen av disse engasjementene i samarbeid med våre investeringsteam og meg, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA.

Overgangsperiode
Dermed har også Aker-systemet fått en erstatter etter at tidligere finansdirektør, Bengt A. Rem, bestemte seg for å slutte i Aker for å gå til Arctic Securities tidligere i år. Kjell Inge Røkkes nære medarbeider, Olav Revhaug, har fungert som midlertidig finansdirektør i denne perioden.

- Det var klart allerede da Olav tok på seg ansvaret at det ville være en overgangsperiode i tiden mellom da Bengt Rem sluttet og til ny finansdirektør var på plass, sier konserndirektør Geir Arne Drangeid til NA24.

Revhaug går nå tilbake i sin rolle i Aker.

- Han har gjennom en årrekke vært en sentral rådgiver til ledelsen i Aker, sier Drangeid, og viser til at han er en av flere som ikke har noen bestemt tittel i selskapet.

Aker ASA har i dag betydelige eierinteresser i oljeserviceselskapene Aker Solutions og Aker Drilling, samt i oljeselskapet Det norske og dette selskapets fusjonspartner Aker Exploration. Akers øvrige industrielle investeringer er Aker BioMarine og Aker Clean Carbon.

Han har vært viktig
Trond Brandsruds nåværende arbeidsgiver er full av lovord om innsatsen. Konsernsjef Alf C. Thorkildsen i Seadrill skriver at Brandsrud, som har vært finansdirektør de siste tre årene, har vært en hovedbidragsyter til å utvikle Seadrill til et ledende boreselskap.

- Han har vært viktig for å etablere en konkurransedyktig kapitalstruktur og for å legge grunnlaget for vekst i selskapet. Videre har han utviklet en sterk global finansiell organisasjon gjennom sin utmerkede periode i selskapet. Jeg benytter muligheten til å takk Brandsrud for det han har oppnådd som finansdirektør og som medlem av konsernledelsen, sier Thorkildsen.

Før Brandsrud begynte som CFO i Seadrill i 2007, arbeidet han for oljeselskapet Shell i mer enn 20 år. I Shell hadde han flere sentrale finansposisjoner. Han har også vært prosjektleder for store offshore feltutbyggingsprosjekter og hatt sentrale lederoppgaver i både oppstrøms- og nedstrømsvirksomhet.