Petromena sendte i slutten av august ut en pressemelding der de rettet en rekke beskyldninger mot Seadrill der Fredriksen er styreleder og storeier. I går offentliggjorde Petromena et brev Fredriksen skrev til selskapet, skriver Dagens Næringsliv.

I brevet skriver Fredriksen at de vil sette i gang en juridisk prosess hvis ikke beskyldningene trekkes.

«Denne pressemeldingen inneholder en rekke alvorlige beskyldninger og usannheter som er av en slik art at Seadrill finner det nødvendig å rettsforfølge styret i Petromena for publisering av denne» skriver blant annet Fredriksen.

Petromena skrev i går at de reagerer på at Seadrill ikke svarer på anklagene, men i stedet truer med rettslig forfølgelse, skriver DN.