Riggeselskapet Seadrill melder etter børs mandag at det har kjøpt 1,3 millioner aksjer i Scorpion Offshore til kurs 36 kroner.

Kjøpet er i seg selv ikke voldsomt stort, det utgjør drøyt 1 prosent av Scorpion, men det vipper Seadrills eierandel i Scorpion over 40 prosent. Dermed utløses en plikt til enten å selge seg ned igjen eller by på hele selskapet.

Seadrill skriver at det vil kommet et kontantbud på resten av Scorpion, og at Seadrill er innstilt på å eie alt mellom 40,1 og 100 prosent av konkurrenten.

Scorpion-aksjen har svingt voldsomt de siste årene. Da oljeprisen nådde en topp sommeren 2008, var kursen over 80 kroner. I løpet av høsten 2008 falt aksjen hele 90 prosent, til under 9 kroner, før den begynte klatringen til dagens nivå, som verdsetter selskapet til 3,2 milliarder kroner.

Investeringen er langsiktig og strategisk, skriver Seadrill, som ønsker å innkalle til generalforsamling i Scorpion for å endre styret. Dessuten ønsker Seadrill at Seadrill Management skal administrere Scorpions rigger for å spare penger.

Seadrill vil gjennomføre en emisjon på 12,5 millioner aksjer for å finansiere kjøpet av Scorpion aksjer samt for å ha penger til å utøve en opsjon som nå er inngått på en jackup-rigg som bygges på Jurong-verftet.

Basert på dagens Seadrill-kurs på drøyt 150 kroner blir emisjonen da på snaut 2 milliarder kroner. Emisjonen er garantert av Fredriksen-selskapet Hemen Holding og er ventet sluttført før børsstart tirsdag.