Ap-leder Jonas Gahr Støre frykter at arbeidsledigheten vil øke og mener regjeringen er på etterskudd med tiltak.

Han anklager regjeringen for mangelfulle tiltak i revidert budsjett og mener regjeringen ikke kan vise til eksempler på aktiv næringspolitikk.

– Jeg er enig i at nivået på arbeidsledigheten er altfor høyt, sa statsminister Erna Solberg (H) i Stortingets spørretime onsdag. Men hun la til at vi også tidligere har hatt en arbeidsløshet på over 4 prosent.

Regjeringen har anslått i revidert nasjonalbudsjett at ledigheten vil stabilisere seg på dagens nivå.

- Ikke betryggende

– Det er ikke et betryggende anslag, 112.000 er ledige, og tallet stiger, sa Støre.

Solberg sier at også regjeringen regner med at antall registrerte arbeidsledige vil øke, men at prognosene er usikre.

– Den beste analysen som i dag kan gis, er den som ligger i revidert nasjonalbudsjett, konstaterer hun overfor NTB.

Ingen tiltakspakke

Statsministeren sier det ikke er aktuelt med en egen tiltakspakke mot stigende ledighet nå.

– Det er fordi statsbudsjettet er en stor tiltakspakke i seg selv. Budsjettet legger til rette for en omstilling av norsk økonomi og bidrar til økte investeringer innen vei og jernbane.

Det er ikke Ap-leder Støre fornøyd med, selv om også han støtter økte bevilgninger til infrastruktur.

– I næringspolitikken handler det om en aktiv satsing på de områdene hvor Norge har gode forutsetninger for å lykkes med nyskapning, sier Støre til NTB.

– Vi laget en næringsmelding på slutten av vår regjeringsperiode som denne regjeringen la rett i skuffen. Det er ikke kommet noe alternativ. Og vi har foreslått en bred gründerpakke som kan støtte dem som lanserer nye bedrifter, tilføyer han.

Støre kritiserer også regjeringen for å ha kuttet i bevilgningene til Innovasjon Norge og regionale utviklingsmidler.

Økte anslag

Anslag fra Norsk Industri antyder at ledigheten kan komme opp i 200.000, noe som er langt unna hva regjeringen beregner i revidert nasjonalbudsjett. I budsjettforslaget er anslagene 4 prosent i år og 4,1 prosent neste år. Det innebærer i så fall at toppen for arbeidsledigheten alt er nådd i denne omgang.

Flere tiltaksplasser er et bidrag for å motvirke ledigheten. KrFs Kjell Ingolf Ropstad påpekte i spørretimen at bevilgninger til slike plasser i fjor ble stående ubrukt.

– Vi klarer ikke å produsere flere tiltaksplasser enn det Nav klarer å etterspørre, svarte Solberg.

Hun trakk også fram at tiltaksplasser er viktigst for dem som står svakest på arbeidsmarkedet, mens mange av dem som nå mister jobben i oljesektoren, er høyt utdannet.

For disse er arbeidsplassene som skapes gjennom investeringsener i veier og annen infrastruktur viktigere enn å tilby tiltaksplasser og utdanning, mener Solberg.

– Å gjøre ingeniører til sykepleiere er ikke løsningen, påpeker hun.