Bladgründeren Arne Joramo har på ny tapt anken i saken mot A-presseneide Telepress.

Det A-presseneide selskapet leverte en begjæring om midlertidig forføyning mot Arne Joramo og hans Telecom Revy i midten av januar. Telepress mente at Joramo har startet en konkurrerende virksomhet. Telepress ble i 2005 solgt til A-pressen for 15 millioner kroner. Joramo anket kjennelsen i Oslo Byfogdembete hvor han ved rettslig forføyning nektes å drive konkurrerende virksomhet før 1. juni. Nå er denne anken også forkastet.

I tillegg forbys Joramo å delta på et arrangement, hans nye selskap Telecom Revy, skal avholde. Han kan verken stille som deltager, representant eller arrangør på Telecom Line den 19. til 21. mai i år, skriver retten. Joramo har også fått pålegg om å betale inn 87.000 kroner til Telepress.

Saksøker Joramo
Til NA24 Propaganda varsler daglig leder Per Øivind Skard i Telepress at selskapet vil gå til søksmål mot Joramo. Årsaken er tap av inntekt som følge av konflikten mellom Telepress og Telecom Revy.

- Jeg finner dommen prinsippielt uriktig. Den kan gi arbeidsgiveren rett til å frata en redaktør alle vettuge oppgaver og likevel holde ham i karantene, sier Joramo til NA24 Propaganda.

- Nå varsler de at de vil gå til søksmål mot deg.

- Ser du på dommen så ser du at Telecom Revy ikke er fratatt retten til markedsføring og å drive virksomhet. Da skjønner jeg ikke hva de kan saksøke meg for, sier bladgründeren, og han legger til:

- Jeg opplever dette som en personlig vendetta fra konserndirektør Stig Sljeseth (A-pressen red. anm.), sier Joramo til NA24 Propaganda.

Opphetet konflikt
Konflikten mellom det A-presseneide Telepress og Joramo har til tider vært meget opphetet. Joramo solgte i sin tid selskapet til A-pressen for 15 millioner kroner. I fjor høst innledet A-pressen en dialog om salg av Telepress, men det ble ingenting av. Joramo sa deretter opp sin stilling.

Selv om Joramo hadde seks måneders oppsigelsestid, avtrådte han med øyeblikkelig virkning den 17. desember i fjor. Tre uker senere startet han opp det konkurrerende selskapet Telecom Revy, med samme forretningskonsept som selskapet han solgte for 15 millioner i 2005. Her eier hand 40 prosent av aksjene.-