Misnøyen over lønningsnivået i Dagens Næringsliv (DN) har vært så pass stor at de ansatte har vurdert flere dramatiske tiltak for å få lønnen de ønsker. Lanseringsfester skulle boikottes og kvaliteten på det journalistiske produktet rammes dersom ledelsen ikke ga en god lønnsøkning.

NA24 Propaganda - Norges største medienettsted

Det forteller flere journalister i Dagens Næringsliv som NA24 Propaganda har vært i kontakt med.

Sterk misnøye
Journalistklubben i avisen krevde i utgangspunktet en lønnsøkning på 6,5 prosent og viste til at lønnsveksten i samfunnet ellers lå rundt 5,7 prosent.

Les også: Journalister truet med boikott

Blant tiltakene som skal ha blitt vurdert skal blant annet ha vært boikott av lanseringen av avisens nye magasin D2.

Les også: Takket nei til 66.000 kroner

Dette skjedde før lønnsoppgjøret i avisen kom i havn med en generell økning 3,2 prosent i tillegg til redaktørpotten blir på gjennomsnittlig 4.140 kroner for den enkelte. Ifølge Journalisten kommer et bonusbeløp til alle på 43.150 kroner, en gjennomsnittlig månedslønn i DN.

Festkomité
Flere journalister i DN som NA24 Propaganda har vært i kontakt med bekrefter at det utenom journalistklubben ble etablert noe som het «Festkomiteen». Den består av en representant fra hver av redaksjonene i avisen og forberedte aksjoner mot papiravisen.

Blant planene til «Festkomiteen» var å sørge for at kvaliteten på innholdet journalistene leverte til desken ville falle dramatisk, forteller en journalist.

- Dette har jeg ikke hørt om, er sjefredaktør Amund Djuves knappe kommentar når NA24 Propaganda ringer.

- Jeg kjenner ikke til en «Festkomiteen» som har jobbet med slikt. Det jeg kan si er at vi fra klubben side har arrangert fredagspils under forhandlingene, og at det har stort sett vært folk som har jobbet overtid hver eneste dag og at avisen har kommet ut hver dag, sier klubbleder i DN, Bård Bjerkholt, til NA24 Propaganda.

Ulovlig
Det er kanskje ikke så rart at klubblederen ikke kjenner til «Festkomiteen». Hadde han gjort det ville han vært i trøbbel - for slik aksjoner er ulovlige. «Festkomiteen» kom ikke lenger enn etablering og ligger per i dag død.