Ekornes holder sin tradisjonelle juleavslutning ved hovedanlegget i Sykkylven.

Dette avhenger av driftsmarginen før bonuser ligger i området 15 til 17,9 prosent av omsetningen. Bonusnivået er på linje med fjoråret, men under nivået i 2007 da selskapet betale 70 prosent av en månedslønn.

Dette avhenger av driftsmarginen før bonuser ligger i området 15 til 17,9 prosent av omsetningen.

For 2009 har selskapet beregnet en omsetning på 2,55 milliarder kroner. Det er en nedgang på 4,5 prosent sammenlignet med 2008, og er basert på valutakurser ved frem til utgangen av november.

Ekornes opplyser at ordreinngangen for 2009 ligger over nivået i fjor. I fjerde kvartal har selskapet frem til og med mandag 21. desember hatt en ordreinngang på 750 millioner kroner. Det tilsvarer en oppgang på ti prosent sammenlignet med fjoråret.

Ved utgangen av året anslår selskapet at ordrereserven vil ligge på 400 millioner kroner og det er en oppgang på 215 millioner kroner sammenlignet med utgangen av 2008.

Selv om selskapets fabrikker i Norge tar juleferie fra og med lillejulaften så er det tatt forbehold om visse endringer. Fabrikkene holder stengt frem til 4. januar neste år.

De endelige tallene vil avhenge av konsolideringskurser, leveringer fra lagre i USA og Japan frem til utgangen av året samt ordreinngang de siste dagene fram til nyttår.