(SIDE2:) Tirsdag skrev vi om mannen «Thomas Nielsen» som i Danmark arbeider for å få en såkalt juridisk abort. Hans kjæreste i 2008 fikk barn mot hans vilje.

«Thomas» mener at han ble lurt av kvinnen. Hun hadde oppgitt at hun hadde forsøkt å bli enslig mor via fertilitetsbehandling, men at legen til slutt hadde sagt at hun ikke var i stand til å bli gravid. Han hadde klart sagt fra at hans to barn fra før var nok. Han ønsket ikke flere barn.

LES SAKEN: - Hun kunne jo ikke bli gravid

Men så ble hun gravid likevel etter at de da besluttet ikke å bruke prevensjon. Det var uaktuelt for henne å ta abort. Hennes versjon av saken er at de to i fellesskap ble enige om at de skulle droppe prevensjonen, med de følger det kunne få, men at hun trodde at hun var infertil.

Nå vil «Thomas» ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Haag fordi han mener han ble far mot sin vilje og dermed bør kunne fraskrive seg retten til å være der både ved navn og økonomisk. Han mener det er utilbørlig at han skal lide, og økonomisk også hans to andre barn, fordi han må betale bidrag til en jente han ikke ønsker å ha kontakt med. (Moren har tilbudt ham å treffe jenta).

39 prosent av spurte dansker mente at en mann bør ha rett til det, mens 37 prosent mener nei. Men hele 68 prosent mente ja om mannen var blitt lurt av kvinnen.

Delte i synet

Side2s lesere er delte i synet, men svært mange mener at dette er noe «Thomas» og menn generelt burde ta ansvar for selv.

- Hvis han var klar på at han aldri ville ha barn, er en sterilisering relativt billig og problemfritt. I stedet har han ubeskyttet sex med en kvinne som i følge legen ikke kan få barn, men som er helt åpen om at hun ønsker barn? For en idiot ..., skriver en mannlig leser.

Mens en annen mener at en mann må kunne stole på kvinnen han er sammen med.

- Det denne mannen burde gjort, om han var så skråsikker på at han ikke vile ha flere barn, er å sterilisere seg selv, eller i det minste brukt prevensjon. Han får ta ansvaret for datteren sin som en voksen person skal, skriver en kvinnelig leser.

- Stider mot Barnekonvensjonen

Nestleder i Foreningen 2 Foreldre (F2F), Rune Rækken, mener også mannen selv må ta ansvaret.

- Jeg er enig med de som sier han burde ta konsekvensene av egne valg, for det finnes flere muligheter for å unngå å ende i en slik situasjon.

F2F har ikke fått henvendelser om lignende problemstillinger fra sine medlemmer, og Rækken poengterer at saken i Danmark strider mot loven slik han ser det.

- Saken i Danmark går i mot FNs Barnekonvensjonen som sier at barn har rett til å kjenne og motta omsorg fra begge sine foreldre. Det å diskutere å få fritatt sitt juridiske og mellommenneskelige ansvar overfor sine egne barn, det er en sær diskusjon.

Bestemmelsesrett

Flere uttrykker i kommentarene at de har sympati med situasjonen mannen er kommet i.

- Du har ikke tatt poenget. Problemet er at mor i dag kan bestemme både om et barn skal beholdes og om et barn ikke skal beholdes, og faren har ikke noe han skulle ha sagt.. som vanlig. Det er et problem i forhold til likestilling (ikke at jeg tror du bryr deg nevneverdig så lenge det går i favør av mor), skriver en mann.

- Jeg synes ikke at valget alene skal være kvinnens, da beslutningen påvirker livene til begge to. Han har hele tiden vært klar på at han ikke vil ha unger, og som andre skriver så ble han villedet til å tro at hun ikke kunne bli gravid. I tillegg har hun forklart at hun har forsøkt flere forsøk på å bli gravid på egen hånd, og på den måten uansett ville stått ene og alene om ansvaret om hun hadde blitt gravid, spør en annen mannlig leser.

- Er enig i at juridisk abort burde vært mulig i visse unike tilfeller, men at denne kvinnen som sterkt ønsket seg et barn og ble gravid på tross av at en lege sa hun ikke kunne bli det, velger å beholde dette barnet synes jeg virkelig ikke er egoistisk, men hun burde droppe å kreve at mannen skal stille opp med tanke på premissene, skriver en kvinne.

- Det er ikke rettferdig at han skal bli far på en slik måte, og det er forferdelig gjort av fruen. Men det er ikke barnet sin skyld, så få ræva opp og vær en mann! Skriver en siste.

- Oppkonstruert begrep

Det har vært få lignende saker i Norge, men seniorrådgiver i Ressurssenter for Menn (Reform), Ole Bredesen Nordfjell, sier de har blitt kontaktet av menn som har blitt ufrivillig gravide med kvinner.

- Med jevne mellomrom kontaktes vi av menn som føler seg lurt til å bli fedre av en sexparter som har kuttet ut prevensjon uten å si ifra. Stort sett henvender de seg til oss for å ha noen å snakke om situasjonen de er i, og tenke høyt om hva de skal gjøre, sier Ole Nordfjell, seniorrådgiver i Reform.

Han har ikke mye til overs for begrepet Juridisk abort.

- Begrepet Juridisk abort er kunstig og oppkonstruert, og vi i Reform reagerer på begrepet. Her er det ikke noe foster som kvinnen mister spontant, eller at det skjer framprovosert. Dette er barn som allerede er født. Som i så fall gis en far som barnet er «juridisk abortert fra».

Nordfjell mener dessuten at begrepet ikke burde inn i lovverket.

- Med et slikt rammeverk får man ingen god relasjon til en far, og for oss er Barneloven viktig - den skal verne barnet, og gi det best mulige rammer – og da også muligheten til å ha en far som er tilstede, noe som er en viktig mannssak.

Han peker på at problemstillingen heller er motsatt.

- Selv når det ikke er planlagt, og til å med ikke er ønsket i første omgang, er det vår erfaring at menn flest ønsker relasjon til barnet. En del menn gis ikke muligheten til å stille opp for barnet, også i de tilfellene graviditeten ikke er planlagt.

Politiker-nei

I Norge hadde vi en sak i 1986 der en mann saksøkte staten fordi han ikke fikk være med på å bestemme at samboeren skulle beholde barnet de ventet. Hun ønsket å ta abort. Mannen fikk ikke medhold.

I Danmark sier de fleste politikere Berlingske Tidende har spurt i tilfellet «Thomas Nielsen» at de er imot at menn skal få juridisk abort.

Kjønnsforskeren Karen Sjørup ved Roskilde universitet mente at samfunnet i seg selv ikke vil kunne økonomisk påta seg et slikt ansvar, men sier at hun mener at menn i noen tilfeller bør få fraskrive seg ansvaret.