(SIDE2): Det er litt ulike måter å beregne det daglige kaloribehovet. Her er to metoder. Den ene er kjapp, men den andre er mer presis.

Denne artikkelen er levert av Helsenett.

Snarveien
En kjapp metode er å multiplisere din nåværende vekt med følgende tall:

Vekten avtar hvis du inntar 27 kalorier (kcal) multiplisert med vekten i kilo.
Stabil vekt: 34 kalorier (kcal) multiplisert med vekten i kilo.
Økende vekt: 40 kalorier (kcal) multiplisert med vekten i kilo.

Eksempel: Du veier 70 kilo. Vekten vil da være stabil hvis du inntar 34 x 70 = 2380 kalorier (kcal) pr. dag. Denne metoden tar ikke hensyn til kjønn, alder og aktivitetsnivået og er derfor lite presis.

En mer nøyaktig metode
En bedre metode er å beregne kroppens grunnleggende kaloribehov (basic metabolic rate, BMR). Den er som følger:

Menn: = 66 + (13.7 x vekt i kg) + (5 x høyden i centimeter) - (6.8 x alder i år)
Kvinner: 655 + (9,6 x vekt i kg) + (1,8 x høyden i centimeter) - (4,7 x alder i år)

Deretter ganger du BMR med følgende tall avhengig av aktivitetsnivået ditt:

Rolig = BMR x 1.2 (lite eller ingen aktivitet)
Litt aktiv = BMR x 1.375 (rolig mosjon 1-3 dager pr. uke)
Moderat aktiv = BMR x 1.55 (middels mosjon 3-5 dager pr. uke)
Meget aktiv = BMR x 1.725 (intensiv trening 6-7 dager pr. uke)
Ekstremt aktiv = BMR x 1.9 (daglig intenisiv trening og fysisk krevende jobb eller trening to ganger daglig)

Eksempel: Du er en kvinne på 35 år som er 167 høy og veier 70 kilo. BMR er da som følger:

Cirka 655 + (9,6 x 70) + (1,8 x 167) - (4,7 x 35) = 655 + 672 + 300 - 164 = 1463 klaorier (kcal).

Hvis hun er lite aktiv, trenger hun BMR x 1,375 kalorier (kcal) for å opprettholde en stabil vekt. Hennes daglige kaloribehov blir derved 1463 x 1,375 = 2011 kalorier (kcal).

Sammenlignet med eksemplet øverst på siden er det beregnete kaloribehov med denne metoden lavere. Det skyldes blant annet forbrenningen avtar litt med alderen.

Flere artikler fra Helsenett:
Fisk gjør oss smartere
Mindre kreft med vegetarisk mat?
Kaffe kan forebygge demens
Hvor mye vann?
Sjokolade