Gå til sidens hovedinnhold

Kan bli press på tankratene

Etter en meget stille uke i forbindelse med Thanksgiving i USA er antallet ledige skip i Gulfen stigende, og det kan føre til press på ratene fremover

Den siste uken har vært stille som forventet noe som har ført til at antallet ledige VLCC’er i den Arabiske de neste 30 dagene nå er oppe i 51. I tillegg er antallet utestående laster for desember lavere enn antallet ledige skip, noe skipsmeglerhuset Fearnleys gjør at befrakterne kan lykkes i å press ned ratene fremover.Den siste uken har det kun vært mindre fall i ratene på grunn av den lave aktiviteten. Fra Gulfen til Fjerne Østen sluttes det nå på worldscale 207,5, ned 10 poeng fra forrige uke, mens ratene vestover fra gulfen er ned 7,5 poeng til ws 150.Atlanterhavet har derimot vist styrke, og ratene fra Vest-Afrika til US GUlf er opp 5 poeng til ws 180 for VLCC’ene som følge av økte forespørsler om reiser fra Karibien til Fjerne Østen og et stramt suezmax-markedet.Suezmax’ene har opplevd et oppsving i aktiviteten etter Thanksgiving, og det sluttes på ws 260 fra Vest-Afrika til USA, som er opp 10 poeng. Fra det Indre Middelhav og Svartehavet ligger suezmax-ratene på ws 280 etter en oppgang på 40 poeng på grunn av kødannelser i Bosporus.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere

Kommentarer til denne saken