OSLO: Luftkvaliteten i Oslo er kritisk dårlig. VG melder i dag at utslippene av NO2 og svevestøv i byen må reduseres kraftig innen fem år.

Fagmyndighetene i Norsk Institutt for Luftforskning og Transportøkonomisk Institutt kommer nå med en liste med et titalls tiltak som skal dempe forurensningen i Oslo og i Bærum, skriver VG.

I rapporten anbefales det også enda høyere bomavgifter på de mest forurensede dagene. Dette skal være et alternativ til å forby dieselbiler i Oslo sentrum.

LES OGSÅ: Høyre vil gjøre det dyrere å kjøre miljøfiendtlige biler

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Guri Melby (V) ber befolkningen forberede seg på store endringer.

- Jeg er villig til å stille meg bak kraftige virkemidler, for eksempel mer miljødifferensiering i bomringen. Jeg vil prioritere folks helse foran fremkommeligheten for bil i Oslo, sier hun til VG.

Innen april skal byrådet legge fram en konkret plan for å minske forurensningen i byen.

- Anbefalingene i rapporten er veldig tydelige. Skal vi nå målene, må vi gjennomføre alle tiltakene, eller finne andre tiltak som virker like godt. Jeg er med på å øke bomavgiftene ut fra prinsippet om at forurenser skal betale. Nivået før vi komme tilbake til, sier Melby til VG.