OSLO: - Vi vurderer det nå i Thorvald Meyers gate, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V).

Siden januar har det vært gjennomført et prøveprosjekt i Thereses gate, der all gateparkering ble fjernet.

- Ekstremt viktig tiltak

På tross av massiv motstand fra beboere og næringsdrivende, som blant annet har opplevd færre kunder og sviktende omsetning, mener Melby det kan være et viktig tiltak for å sørge for bedre flyt i kollektivtrafikken gjennom byen.

- Dette tiltaket er en del av en større pakke for å øke fremkommeligheten for kollektivtrasnporten, og det er et ekstremt viktig tiltak. Du skal være trygg på at trikken kommer når den skal, og at du kommer deg på jobb, sier Melby.

Oslo har flere gater der det er både trikker, biler og myke trafikanter, samtidig som det skal være et fungerende næringsliv. Blant annet Bogstadveien på Majorstuen, Thorvald Meyers gate på Grünerløkka, samt Vogst gate på Torshov.

Les også: - Dette er en krigserklæring

Lærer av egne feil

Byrådet venter nå på en rapport før de vil konkludere om tiltaket i Thereses gate har vært vellykket. Om så er tilfelle, er Thorvald Meyers gate neste ut.

- Hvis det fungerer veldig godt, så ønsker vi å gjøre liknende ting flere steder. Det handler om å prioritere det gatearealet vi har.

- Når det gjelder Thorvald Meyers gate, så forsøker vi å lære fra hva som ikke har fungert i Thereses gate, blant annet i forhold til dialog med næringsdrivende. De næringsdrivende her er allerede involvert, sier hun.

For Melby er det en fanesak å sørge for bedre kollektivtransport gjennom sentrumsgatene. I tillegg til fjerning av gateparkering, ønsker hun også at trikkens gjennomsnittsfart skal økes fra 16 km/t til 22 km/t, for å best mulig utnytte kapasiteten.

Vil ha færre biler i sentrum

Samtidig erkjenner hun at det har negative konsekvenser å fjerne parkering, og dersom rapporten viser at disse er store vil hun vurdere andre tiltak.

- Da må vi se på om det er andre tiltak vi kan sette inn for å kompensere, for eksempel underjordiske parkeringshus.

- Er dette første skritt på veien for et bilfritt sentrum?

- Det viktigste for oss er å redusere behovet for bil i sentrum, og det gjør vi gjennom et veldig godt kollektivtilbud, og gode arealer for gående og syklende. Dette skal oppleves som et bedre alternativ enn bil. Samtidig ønsker vi en variert befolkning som bor sentralt, og da må vi akseptere at folk har bil og må bruke den innimellom, men de som ikke trenger det ønsker vi at skal oppleve det som mer attraktivt med kollektivtransport, sier Melby.