DnB Nor tapte i dag saken om strukturerte spareprodukter i Bankklagenemda.

NA24 - din næringslivsavis

Det var dissens i nemnda, men nemndas flertall kom til at banken ikke hadde oppfylt sin bevisbyrde ved å godtgjøre at produktet med den tilbudte lånefinansiering hadde en tilstrekkelig høy, forventet produktavkastning, og at det var i strid med god bankskikk å gjøre avtalene med klager gjeldende. DnB Nor har i en pressemelding gjort det klart at de ikke vil ta denne avgjørelsen til følge.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

- Som den ikke var inngått
I konklusjonen heter det at: Klager har krav på å bli stilt som om investeringsavtalene og låneavtalen ikke var inngått.

Forbrukerrådet har anslått at kunder i DnB Nor og andre norske banker har lånt hele 38 milliarder kroner til kjøp av slike strukturerte produkter. Spareproduktene har vært svært omdiskutert, og saken strekker seg helt tilbake til 2006.

Det er klagen fra Ivar Petter Røeggen som nemda i dag har behandlet, men hele 150.000 nordmenn har kjøpt strukturerte spareprodukter. De aller fleste har lånefinansiert dem, noe som gjør at det blir enda vanskeligere å få avkastning på investeringen.

I uttalelsen argumenterer flertallet: - Banken må ha selvstendig ansvar for å vurdere hvorvidt investeringsproduktet hadde en slik forventet produktavkastning at det kunne tåle den lånefinansiering banken selv la opp til. Ved lånefinansiering stilles det større krav til avkastningen på produktet enn uten lånefinansiering.

- Banken har bevisbyrden
- Når det i ettertid blir tvist om hvorvidt produktet kunne ventes å ha slik, forventet positiv produktavkastning, må banken ha bevisbyrden for at dette var tilfelle da avtalen ble inngått. Banken er nærmere enn forbrukerkunden til å klarlegge dette faktiske forholdet. Banken besitter omfattende faglig ekspertise og har ressurser til å foreta alle nødvendige analyser, mens forbrukerens stilling er den motsatte, skriver nemda videre.

Mindretallet i nemnda mente at banken hadde oppfylt sin bevisbyrde ved å godtgjøre at klagers investeringer med lånefinansieringen kunne ha en sannsynlig forventet positiv produktavkastning.

DnB NOR-aksjen har vært langt nede hele tirsdag, men faller ytterligere på nyheten. Aksjen handles nå til 17,10 kroner som tilsvarer et fall på 16,59 prosent. Også finansselskapet Acta får hard medfart på Oslo Børs i dag. Aksjen er ned 15,7 prosent til 2,04 kroner, og dagens fall ble ytterligere forverret da meldingen om avgjørelsen kom.

Lukter søksmål
Dagens nederlag i nemda kan utløse store gruppesøksmål mot norsk finansbransje. Advokatselskapet Ræder har varslet at det vil ta initiativ til et slikt gruppesøksmål. Da kan store deler av norsk finansbransje bli rammet, har advokat Jens I. Kobro varslet.

- Jeg har akkurat sett konklusjonen, så har jeg stort sett sittet i telefonen etter det. Jeg ser at nemnda er delt, men at flertallet har gitt klager ganske klar tilslutning slik jeg ser det. Det at banknæringens representanter ikke støtter klagen, er ikke så overraskende, sier advokat Jens I. Kobro til NA24.

- Hva blir konsekvensen av dette?

- Når det gjelder denne enkelte klagesaken, er det opp til DnB Nor om de vil respektere avgjørelsen. De er jo ikke juridisk bundet av avgjørelsen. Og i neste omgang er opp til den øvrige norske finansnæring om de vil ta dette innover seg, sier Kobro.

- Kan dreie seg om ti milliarder
Kobro forteller at advokatfirmaet allerede har et søksmål som gjelder strukturerte produkter gående.

- Vi er i alle fall klare til å ta ut et søksmål og så på dette også. Det er mange som har kjøpt disse produktene som har ganske like historier, sier Kobro, som ikke selv har regnet på hvor mye det totalt sett dreier seg om.

- Men jeg har sett anslag som estimerer totale kostnader på en milliard kroner i året på rente og tegningskostnader. Da snakker vi fort om et beløp på pluss minus ti milliarder kroner totalt.

DnB Nor opplyser tirsdag ettermiddag at banken velger å ikke følge Bankklagenemndas konklusjoner.

- Bankklagenemndas uttalelser er rådgivende for partene. DnB Nor følger i de aller fleste tilfeller Bankklagenemndas konklusjoner, men velger i denne saken ikke å følge Bankklagenemndas uttalelse, skriver konsernet i en melding.

DnB Nor: - Helt uenig med Bankklagenemnda
- DnB Nor har et annet syn på forventet avkastning og omkostninger enn det Bankklagenemnda har kommet frem til. Banken mener at produktene hadde gode utsikter til positiv avkastning. Banken mener videre å ha oppfylt sin opplysningsplikt og at kunden sto fritt til å vurdere lånetilbud. Vi registrerer at Bankklagenemnda er splittet i sin uttalelse og at det foreligger forskjellige uttalelser fra ulike fagmiljøer, heter det.

Videre skriver konsernet at det alltid er beklagelig når deres kunder ikke får innfridd sine forventninger til avkastning.

- Når markedene faller er dette et mulig utfall for aksjerelaterte spareprodukter. Det vi er uenig med Bankklagenemnda i, og som også fagmiljøene er uenige om, er blant annet beregningsmodeller og parametervalg for mulig framtidig avkastning. DnB Nor mener å ha dokumentert at produktene hadde gode utsikter til positiv avkastning.

Les avgjørelsen her

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Få næringslivsnyheter direkte på mobilen: Send NA24 START til 1930 (tjenesten koster kr. 4,- per melding).