Advokat Per Danielsen har tapt en privat straffesak mot Kapital-redaktør Trygve Hegnar.

Bakgrunnen for saken var at Kapital i januar nektet å ta inn et innlegg fra Danielsen. Tilsvaret fra Danielsen kom etter at Kapital i sin faste klipp-spalte hadde gjengitt deler av en artikkel fra VG. Denne artikkelen omtalte den langvarige striden mellom Danielsen og Hegnar.

Danielsen viste til en lite brukt paragraf i straffeloven, som pålegger en redaktør å «oppta uforandret en imøtegåelse av anførsler av faktisk art».

Hegnar har for det første anført at tilsvarsretten i dette tilfellet gjelder VG, ikke Kapital, og for det andre at tilsvarsretten er begrenset til anførsler av faktisk art, mens Danielsen i tillegg kom med egne vurderinger og kommentarer.

Da plikter ikke Kapital trykke noe av innlegget, mente Hegnar.

Og det siste har han fått medhold i i dommen, selv om Danielsen hadde rett til tilsvar på enkelte punkter.

«Det er imidlertid sikker rett at redaktøren ikke har rett til å plukke ut eller omformulere setninger i tilsvaret, jfr. lovens ordlyd ”oppta uforandret”. Han må innta alt eller intet. Det innebærer også at dersom tilsvaret inneholder setninger redaktøren ikke plikter å innta, kan han avvise hele tilsvaret», heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Danielsen er ikke sikker på om han vil anke saken.

- Jeg vet ikke om jeg gidder å krangle mer med Hegnar. Det må jeg tenke på, sier han til E24.