Thomas Oxlund Enoksen fra Nordreisa gikk i vår ut av Nordkjosbotn videregående skole med bare femmere og seksere på vitnemålet, skriver Nordlys.

Han ville inn på forkurs ingeniør ved Universitetet i Tromsø, og søkte innen fristen som var 15. april. Opptakskontoret sendte så en epost om at Enoksen måtte sende inn all nødvendig dokumentasjon innen samme dato. Dokumentasjonen som da forelå, ble sendt inn. Men det ble ikke vitnemålet, da det ikke forelå før i slutten av juni. I begynnelsen av juli fikk derimot Enoksen nok en epost, der han fikk avslag om å komme inn på ønsket studieretning i Tromsø, med bakgrunn i at opptakskontoret ikke hadde mottatt alle papirer på hans skolegang i Nordkjosbotn.

- Han tok så kontakt med opptakskontoret for å høre hvilke dokumenter som manglet, og for å gjøre de oppmerksomme på at han var kommet inn på samme studie i Alta. Mandag fikk han svar fra kontoret om at de ikke hadde mulighet til å motta elektronisk vitnemål fra linja han gikk på ved Nordkjosbotn skole, sier faren Tryggve Enoksen.

Thomas sier selv at han synes det er rart, og ikke minst irriterende, at UiT er så firkantet.

- Jeg regnet nesten med at de hadde fått all dokumentasjonen de hadde behov for. Det hadde jo skolen i Alta, sier Thomas til Nordlys.

Ikke elektronisk

Faren har forsøkt å hjelpe sønnen i denne kronglete prosessen, og sier at han tok kontakt med fylkesutdanningskontoret i Troms. Der fikk han høre at de syntes det var en merkelig framgangsmåte, og at det måtte ha skjedd en glipp i rutinene.

- Samtidig sa de at opptaktskontorene rundt om generelt var flink til å etterspørre nødvendig dokumentasjon i de tilfeller der dette ikke er sendt inn.

Da Tryggve tok kontakt med saksbehandleren ved det aktuelle opptakskontoret, fikk han høre at de regnet med at sønnen Thomas hadde strøket på videregående, og at det var årsaken til at vitnemålet ikke kom elektronisk. Men å ettersende vitnemålet på dette tidspunktet, var helt uaktuelt.

- De skulle selv undersøke hvorfor Nordkjosbotn videregående skole ikke hadde sendt ut vitnemålet elektronisk, og hvorfor avdelinga i Alta hadde gitt Thomas studieplass.

Relevant

Etter noen timer mandag ringte opptaktskontoret tilbake til Tryggve, og kunne da fortelle at for den yrkesretta utdanninga som sønnen hadde tatt, og et par linjer til, ble det ikke sendt ut elektronisk vitnemål. Dette på tross av at elevene er langt på vei kvalifisert til ønsket studieretning ved UiT. Tryggve Enoksen fikk høre at opptakskontoret var pålagt av leder Jørun Jørgensen å holde en striks linje for elever som ikke leverte vitnemål, og at elevene selv har ansvar for at dette foreligger søknadene. Men samme Jørgensen visste ikke på dette tidspunktet at vitnemålene fra denne studieretningea ved Nordkjosbotn, ikke ble sendt over elektronisk.

- Jeg må da spørre hvordan Jørund Jørgensen kan kreve at 18-19-åringer skal sitte inne med mer kunnskap om regelverket enn opptakskontoret selv?, spør Enoksen retorisk.

- Ta selvkritikk

Tryggve lurer på hvorfor ikke opptakskontorene automatisk etterspør vitnemål som ikke er kommet inn.

- Hvorfor ber ikke opptakskontoret om at vitnemål bør ettersendes og gi en dato som er relevant ettersom det også må være kjent for opptakskontoret at elevene ikke får vitnemål før i slutten av juni. Eller er det slik at kontoret forutsatte at de ville få dette elektronisk?

Nå ber han leder Jørund Jørgensen om å ta selvkritikk, og gi elevene som ikke har fått studieplass på bakgrunn av manglende vitnemål, mulighet til å sende dette inn med et par dagers svarfrist.

- Å formulere en klage på vedtaket er unødvendig byråkratisk. Ifølge Jørgensen selv, gjorde de dette for å gjøre det enkelt. For seg selv. Jeg må også spørre om dette er prosedyrer og saksbehandling som universitetet kan være bekjent av?

Ber om klage

Opptaksleder Jørund Jørgensen sier at han ikke kan gå inn på enkeltsaker.

- Jeg kan ikke kommentere dette. Ei heller på generelt grunnlag, sier Jørgensen og henviser oss til studiedirektør Heidi Adolfsen for kommentar.

Studiedirektør Heidi Adolfsen sier at hun kjenner til saken gjennom en telefonsamtale med Tryggve Enoksen. Hun gjentar til Nordlys at de må sende inn en klage.

- Man kan ikke avgjøre en klage via telefon. Vi er nødt til å få en skriftlig klage på avgjørelsen, slik at vi får behandlet denne på en skikkelig måte. Mener eleven at han er behandlet på feil måte, så bør han absolutt klage, sier Adolfsen.

Hun erkjenner ikke at det er en svikt i systemet, når enkeltelever ikke får opplyst at de selv må sende inn vitnemålet.

- Jeg går sterkt utifra at de videregående skolene opplyser de elevene det gjelder, om at de må sende inn vitnemålet.

Les flere saker i Nordlys