Gå til sidens hovedinnhold

Derfor er sukker skadelig

Men vil økt sukkeravgift hjelpe?

(SIDE2): - Nedgangen i antall som røyker daglig skyldes nok ikke så mye avgiften, men mer på grunn av holdningskampanjer og loven som begrenser muligheten for røyking på offentlig steder. Om en sjokolade koster syv kroner mer vil det neppe gjøre stor forskjell. Men mange med butikk over grensen får nok litt mer salg, sier treningsguru og TV-personlighet Kari Jaquesson til Side2.

Mer fra Side2.no: Besøk forsiden

Tirsdag slippes en rapport fra Helsedirektoratet som blant annet foreslår at prisvirkemidler i form av avgifter på matvarer bør vurderes. Økt pris på usunne matvarer vil kunne vri forbruket i helsemessig gunstig retning. Tiden er moden for å vurdere aktiv bruk av sukkeravgift for å redusere skadevirkningene av sukker, heter det i rapporten «Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle». Det foreslås også økt tobakkavgift og 20-årsaldersgrense på kjøp av tobakk.

Jaquesson mener likevel at en sukkeravgift kan ha effekt på noen, ved at de lar være å handle enkelte matvarer, men da må det i så fall virkelig svi. Hun har de siste ukene vært i media på grunn av den såkalte fedmedebatten. Jaquesson påpeker i sammenheng med den nye rapporten at det viktigste er å ta tak i samferdsel.

Bakgrunn: Vil heve aldersgrensen

Utfordringene
Hvordan står det til med helsa i Norge? Rapporten fra Helsedirektoratet viser at selv om vi både lever lenger og har en av de beste levestandardene i verden, er det mange utfordringer å ta tak i. Risikofaktorer som tobakk, alkohol, kosthold, fedme og fysisk inaktivitet påvirker forekomsten av våre sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kroniske lungelidelser, diabetes og kreft.

Rapporten gir oss innsikt i hvilke tiltak som satses på i fremtiden. Blant annet nevnes følgende tiltak:

- Innføring av daglig fysisk aktivitet i grunnskolen. Tilrettelegging av fysisk aktivitet på arbeidsplassen.
- Bedre gang- og sykkelvei.
- Må vurderes restriksjoner på markedsføring av usunn mat og drikke overfor barn og unge.
- Økte avgifter på sukker.

Hva bør bli dyrere?
Administrerende direktør Lis P. Strøm ved Grete Roede mener rapporten kan være et skritt i riktig retning.

- En sukkeravgift kan ha positiv effekt i kombinasjon med at sunn mat blir billigere! Målet er jo ikke økt skattetrykk, men sunnere kosthold. Helsedirektoratet ønsker å utrede muligheten for redusert merverdiavgift på nøkkelhullsmerkede varer, og det er et viktig skritt i riktig retning, sier hun.

Hvilke matvarer som i så fall bør bli dyrere synes Strøm det er vanskelig å si noe om:

- Dette er et vanskelig spørsmål, for reglene må kunne håndheves på en rettferdig måte. Sukkerholdig mineralvann og «godteri» er varegrupper det kan gå an å skille ut. Imidlertid synes vi det er vel så viktig at den sunne maten blir billigere og mer tilgjengelig, og vi støtter eventuelle restriksjoner på markedsføring av usunn mat overfor barn og unge. Særlig bør markedsføring av typen «3 til prisen for 2» av boller og annen usunn mat bli forbudt.

Blant tiltakene i den nye rapporten heter det blant annet at det må vurderes restriksjoner på markedsføring av usunn mat og drikke overfor barn og unge.

Hvorfor er sukker skadelig?

- Sukker er «tomme kalorier» uten nødvendige næringsstoffer. Høyt sukkerinntak øker risikoen for overvekt over tid, og gir svingninger i blodsukkeret i hverdagen, noe som ofte gjør at vi spiser mer enn vi har godt av. Små barn orker mindre sunn mat om de spiser mye sukkerholdig mat, og det kan være uheldig for vekst og utvikling, forklarer Strøm.

Tydeligere forskjeller
For selv om sukkerforbruket er redusert, inntaket av fett har gått ned og forbruket av frukt og grønnsaker har økt, blir nordmenn likevel fetere. Det blir og tydeligere forskjeller mellom sosiale lag.

Folk med lang utdanning og god økonomi spiser sunnere mat. Enkelte innvandrergrupper har høyere forekomst av diabetes enn den etnisk norske befolkningen. På den annen side bruker mange innvandrergrupper tradisjonelt mye frukt og grønnsaker, som beskytter mot en rekke kroniske sykdommer.

Strukturelle tiltak som kan settes i verk er en høyere avgift på sukkerholdig mat og fortsettelse av nøkkelhullsmerking av sunn mat.

«Pris er et eksempel på en mekanisme som kan skape ulikhet. Dersom sunn mat er dyr og usunn mat er billig, vil det være utilstrekkelig å informere personer med lav inntekt om at de må spise sunnere mat. Man må også sikre inntektsgrunnlaget for personer med dårlig økonomi og bidra til at sunn mat blir mer tilgjengelig for denne gruppen» heter det i rapporten.

Ikke tilfredsstillende
Verken fysisk aktivitet eller bruk av tobakk tilfredsstiller myndighetenes anbefalinger.

Hele åtte av ti voksne tilfredsstiller ikke myndighetenes anbefalinger om minst 30 minutter daglig moderat fysisk aktivitet. Til tross for omfattende kampanjer om tobakkens helseskadelige effekter røykte fortsatt 21 prosent av den voksne befolkningen i Norge i 2009. Det er langt flere enn i for eksempel Sverige og Finland.

Dette må gjøres
Og det er nettopp den fysiske aktiviteten det bør fokuseres mer på, mener Jaquesson. Hun understreker at det er samferdsel som det må tas tak i, og viser blant annet til den dårlige tilstanden til jernbaneverket, som bare en av årsakene til at flere velger bil i dag.

- Kollektivtransporten bør bygges ut. Der det er et godt kollektivtilbud, der har biltrafikken gått ned. Å gå til bussen eller trikken blir til sammen en del minutter i løpet av en dag. I dag legges skoler ned slik at barn må ta bussen til skolen i stedet for å gå.

Jaquesson mener og at det er viktig å fokusere på fysisk aktivitet ved å gjøre ting mer tilgjengelig for folk, for eksempel ved å bygge basketballbaner og andre ting som folk ønsker å benytte seg av.

- Å bruke to milliarder på en hoppbakke ingen under 40 år bryr seg døyten om på bekostning av breddetilbudet er et lysende eksempel på gale prioriteringer. De millionene man må bruke på vedlikehold fremover kunne også kommet mange hundre barn til gode i stedet!

- Selvfølgelig er denne rapporten flott, men dette er ingen sjokknyheter som her blir presentert. Ingen er vel uenige i at det må bygges mer sykkelveier, men det er ikke mange kilometerne som produseres i året. Skal tiltakene ha noen effekt må de jo faktisk gjennomføres,. og det bredt og massivt. Det må en nasjonal totalvisjon til for folkehelsen og alle departementene må være med. Dette må ha full støtte, også finansielt og ikke bare basere seg på ildsjeler og prøveprosjekter. Man må våge å satse stort. De som har arbeidet fram denne rapporten som jeg dessverre ikke har fått lest ennå er superdedikerte og dyktige. Vi får håpe de rette personene har anstendigheten til å følge opp og implementere anbefalingene, sier Jaquesson.

Kommentarer til denne saken