Karriere

Jeg, en merkevare

Det å søke jobb dreier seg om markedsføring, salg av egen kompetanse og det kun kan bidra med i bedriften.
Det å søke jobb dreier seg om markedsføring, salg av egen kompetanse og det kun kan bidra med i bedriften. Foto: Szepy
Slik kan du bli bevisst på din egen kompetanse.

På søk etter ny jobb er det viktig å vite noe om hva og hvordan du skal gå frem for å bli lagt merke til blant andre søkere og hvordan en arbeidsgiver forholder seg eller tenker rundt rekrutteringsprosessen.

Som arbeidssøker er din jobb blant annet å synliggjøre på best måte hva du kan, hva du har gjort, motivasjonen for hvorfor du søker stillingen, og hva du kan bidra med hos en ny arbeidsgiver.

Bli bevisst på din egen kompetanse

Det å søke jobb dreier seg om markedsføring, salg av egen kompetanse og ditt bidrag.

For å bli mer bevisst din egen kompetanse kan du stille deg selv følgende spørsmål:


  • Hva du er ekspert på?
  • Hva har du lykkes spesielt godt med?
  • Hvilken utdanning har du som matcher akkurat denne stillingen eller bedriften?
  • Hvilken relevant jobberfaring har du som er spesielt viktig for denne stillingen eller bedriften?
  • Hvilke av dine personlige egenskaper er viktig å fremheve?
  • Hvorfor søker du denne stillingen eller henvender meg til akkurat denne bedriften?
  • Hva kan du bidra med dersom du blir ansatt?


Unni Mollerud fra Personalhuset mener at som arbeidssøker er din jobb å synliggjøre på best mulig måte hva du kan, hva du har gjort, motivasjonen for hvorfor du søker stillingen, og hva du kan bidra med hos en ny arbeidsgiver.

Ved å svare konkret på disse spørsmålene vil det danne seg et bilde av hvem du er, hvilke tjenester og produkter du selger og hva en potensiell arbeidsgiver får ved å ansette akkurat deg.

DU blir et produkt og en egen merkevare som gjør deg tryggere i en jobbsøkerprosess og enklere å velge.

Les stillingsannonsen nøye og google informasjon om bedriften. Kartlegg hva de søker av utdanning, erfaring og personlige egenskaper. Hvilke arbeidsoppgaver består jobben av? Gi gjerne eksempler på relevante tidligere jobberfaring som matcher arbeidsoppgavene i stillingsannonsen.

Les om bedriften på nettet og dann deg et inntrykk av deres profil, miljø, visjoner og mål. På den måten kan du «skreddersy» din CV og søknad slik at du synliggjør din mest relevante kompetanse som en del av markedsføringen mot stillingen.

Pappekse-eksempelet

Et eksempel:

Det ringer på døren din og utenfor står det en hyggelig og smilende person med en stor pappeske i armene. Vedkommende spør om du vil kjøpe esken for 5000,- kr.

Du er nysgjerrig og spør hva esken inneholder.

Vedkommende blir usikker og sier at det er han/hun ikke helt sikker på.

Hvor stor sannsynlighet er det for at du ville kjøpt esken for 5000 kr?

Å bli bevisst sin kompetanse handler om å sette din merkelapp utenpå pappesken samt en innholdsfortegnelse som ikke skaper tvil om innholdet og dens nytteverdi.

Husk at «jo tydeligere du er – jo lettere er du å velge».

Vet du ikke hva du kan eller vil - vil ingen ansette deg.