Karriere
Annonsebilag

Overtallig – hva nå?

Her er noen gode råd fra et fagmiljø som hjelper organisasjoner og enkeltmennesker med nedbemanning.

Skrevet av Inger-Lise Palm

Forandring og omstillingsprosesser er økende i omfang og hyppighet.

Hva gjør du når bedriften du er ansatt i nedbemanner, og du blir overtallig?

Spørsmålene og bekymringene kan være mange, og man tenker på alt fra familieøkonomien, hva venner og familie skal si, til hvordan fremstår jeg attraktiv for nye arbeidsgivere?

Hvordan man forholder seg til dette kan avhenge av mange ulike faktorer, som kompetanse, mobilitet, hvor lenge det er siden du sist skiftet jobb, økonomi og alder.

Du ser at du må komme i gang med jobbsøkerprosessen til tross for alle spørsmål og bekymringer. De færreste av oss er så attraktive på arbeidsmarkedet at vi blir headhuntet av nye arbeidsgivere. Vi må derfor komme i gang med jobbsøkeraktiviter på egen hånd for å kommer over i ny jobb.

Hvordan komme raskest mulig over i ny riktig jobb?

Under finner du 6 gode råd fra erfarne rekrutterere og karrierecoacher.

Råd nr. 1 – Tenk muligheter og motivasjon - å være jobbsøker gir deg også nye muligheter til å tenke igjennom hva du vil jobbe med resten av din yrkeskarriere. Hva vil du? Motivasjon kan være en suksessfaktor for å lykkes.

Råd nr. 2 – Din kompetanse. Hva kan du? Hvem er du ? Tenk igjennom hva du kan, både din faglige og din personlige kompetanse. I hele jobbsøkerprosessen: fokuser på hva du kan og hva du kan bidra med for å skape resultater hos ny arbeidsgiver.

Råd nr. 3 - Kom raskt i gang med jobbsøkerprosessen. Da retter du blikket framover og fokuserer på konkrete aktiviteter som kan bidra til at du raskere når målet ditt. Utnytt perioder på året med høy aktivitet på arbeidsmarkedet der arbeidsgivere har fokus på rekruttering av nye medarbeidere.

Råd nr. 4 – Få på plass alle praktiske verktøy du trenger i jobbsøkerprosessen. En god CV er det viktigste dokumentet i jobbsøkerprosessen, enten den er på papir eller på nett.

Råd nr. 5 – Bruk alle kanaler til ny jobb. Det beste utgangspunktet for å lykkes med å få ny jobb er å ha et jevnt høyt aktivitetsnivå på alle kanaler som LinkedIn og andre digitale kanaler, nettverk, byråer og aktuelle bedrifter. Søker du kun på utlyste stillinger, har du mange konkurrenter og går glipp av mulighetene som ligger i det uformelle arbeidsmarkedet.

Inger-Lise Palm er seniorrådgiver i Personalhuset Consulting & Outplacement.

Råd nr. 6 – Lag en handlingsplan og sett av tid til jobbsøkeraktiviteter. Sett deg et mål for prosessen og lag en handlingsplan dag for dag. Vår erfaring er at en handlingsplan gjør det enklere å jobbe målrettet med jobbsøkeraktiviteter. Finn en god balanse mellom jobbsøkeraktiviteter og fritidsaktiviteter. Det kan bli mange nei i prosessen, og en konkret handlingsplan og balanse mellom aktivitetene kan bidra til å holde på motivasjon helt til mål.

Flere virksomheter tilbyr karriereprogram slik at de overtallige får profesjonell bistand i jobbsøkerprosessen. En profesjonell støttespiller og sparringspartner gir økt trygghet og forutsigbarhet på veien frem til ny jobb!

Seniorrådgiver – Personalhuset Consulting & Outplacement