Karriere

Vil du jobbe med HR og utvikling?

Et høykompetent fagmiljø er på utkikk etter en viktig bidragsyter.

Har du evnen til å sette HR på dagsorden og bidra til å implementere dette i virksomhetens arbeidsprosesser?

Østfold Energi, en energiprodusent som produserer energi fra fornybare og bærekraftige kilder – vann, vind og varme, søker nå en ny HR-direktør som vil være med på utviklingen av selskapets HR-strategi.

Ansvarsområder

Den nye HR-direktøren vil få totalansvaret for å lede selskapets HR og HMS funksjon, samt være en del av selskapets ledelse. HR-direktøren vil være en aktiv bidragsyter i selskapets videre forretningsmessige og strategiske utvikling.

Østfold Energi har om lag 70 ansatte, fordelt på en rekke yrkeskategorier, deriblant ingeniører, sivilingeniører, driftsoperatører, økonomer og annet administrativt personale. Østfold Energi er blitt trukket frem som en foregangsbedrift når det gjelder å praktisere et inkluderende arbeidsliv.

HR/HMS-funksjonen i selskapet er naturligvis viktig for å videreføre dette arbeidet, og HR-direktøren må derfor evne å utvikle og ivareta selskapets strategi, policy og rammeverk.

Vannkraftproduksjonen foregår ved egne og deleide vannkraftverk i Sogn, Salten og Østfold. Innefor vindkraft er selskapet medeier i vindkraft verkene Mehuken i Sogn og Fjordane og Midtfjellet i Hordaland. Varmevirksomheten leverer fjernvarme til kunder i Sarpsborg, Rakkestad, Mysen og Halden. /Foto: Thinkstock.com


Kandidatens bakgrunn

For Østfold energi er det viktig at den nye HR-direktøren forstår samspillet mellom virksomhetens mål og HR-strategi, og er en person som evner å sette seg inn i nye problemstillinger raskt og effektivt.

Den rette kandidaten har utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, med bred erfaring fra HR-området og kjennskap til relevant avtaleverk. Samtidig vektlegges evnen til å kunne identifisere, konkretisere og iverksette nye ideer og konsepter i organisasjonen.

Se på stillingen her.

Fakta: Østfold Energi

Klikk for å åpne faktaboksen
 

Østfold Energi er en del av det nye grønne skiftet mot et samfunn basert på rene energikilder og bærekraftig utvikling. Selskapets historie går tilbake til år 1900, da Norsk Elektrisk Aktiebolag meddeler at det elektriske anlegget er ferdig for avlevering til Sarpsborg Elektricitetsverk. Byen får strøm fra kraftverket til Borregaard ved Sarpsfossen.

Østfold Energi eies i dag av Østfold Fylkeskommune og 13 av fylkets kommuner. Selskapet har om lag 70 ansatte og hadde i 2014 en omsetning på 460 millioner kroner.

Personlige egenskaper

Selskapet jobber etter verdiene langsiktighet, miljøansvar og vilje til utvikling. Kandidaten må kunne identifisere seg med disse verdiene, og klare å kommunisere med klokskap og presisjon.

Betingelser

Som ansatt i Østfold Energi,  kan du forvente varierte arbeidsoppgaver, konkurransedyktig lønn, stabile arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidssted vil være hovedkontoret i Sarpsborg.

Søknadsfristen er senest 4.november og relevante kandidater til stillingen vurderes fortløpende.

Se mer detaljert beskrivelse av stillingen her.