Gå til sidens hovedinnhold

Katastrofe for Tanalaksen

Fangsten av laks i Tanaelva er redusert med 2/3-deler siden 2001. Nå vil Fylkesmannen i Finnmark gjenomføre begrensninger i fisket.

Mens Tanavassdraget i 2001 sto for nær 20 prosent av all oppfisket elvefangst i Norge – og var i særklasse den beste elva, viser de foreløpige tallene for 2006 en nedgang på rundt 65 prosent.

De foreløpige tallene for sist sesong viser at mellom 40 og 50 tonn laks ble fisket på norsk side av Tanavassdraget. I fjro ble det fanget 76 tonn, mens det i 2001 ble fanget 129 tonn laks.

De helt nøyaktige tallene blir først klare seinere i januar. Men det er allerede klart at fangstene i 2006 er de laveste i historien.

- Fylkesmannen mener at det nå er så lite stor laks i vassdraget at fisket bør begrenses. Det er særlig begrensninger i fisket med drivgarn, stågarn og kastenot som vil gi mer stor laks, men også kortere fiskeperiode med stengsel. Nye fiskeregler kan tidligst komme på plass fra 2008, etter dialog med rettighetshavere og finske myndigheter, heter det på Fylkesmannens hjemmesider.

Reklame

Nå kan du teste HBO Nordic, Viaplay og Paramount+ gratis