HTML EMBED
var s=document.createElement("script");s.type="text/javascript";s.src="http://csp.picsearch.com/rest?e=zKqeoj8ptEj266d0rmK-_1p8m9-eUqi_49RGTqF6oRQx56MTLLu_ALFEshNvGpoCaGO2-22uPzSvaxg9FNRkAdIQ6pla_12M&i="+typeof(ps);document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);

SSB la tirsdag frem Norsk mediebarometer for 2013, som tar temperaturen på hvor mye tid vi bruker på forskjellige medier.

Papiravisbruken stuper

Tallene viser at lesing av papiraviser i Norge nå synker som en stein. Mens rundt 85 prosent av oss leste en papiravis hver dag på slutten av 90-tallet, er det nå 51 prosent som tar opp en papiravis på en gjennomsnittsdag. Det er en nedgang på 4 prosentpoeng på et år.

Utviklingen her har pågått over tid, men har vært spesielt dramatisk de siste par årene. Bare fra 2012 til 2013 falt avislesingen fra 63 til 55 prosent av befolkningen.

Ikke nok med at det er langt færre som leser papiravisene, men de som faktisk leser aviser bruker også stadig mindre tid på avisene hver dag. En gjennomsnittlig avisleser bruker nå 21 minutter om dagen.

Frafallet er i all hovedsak blant de yngre leserne, og det er ingen frafall blant personer over 67 år.

Rekordtall på internett

Til sammenligning bruker vi nå hele 112 minutter daglig på internett, noe som er opp fra 95 minutter i fjor.

Internett er nå den klart største mediekanalen i Norge, hvor nå 85 prosent av nordmenn bruker tid på nett en gjennomsnittsdag.

Ifølge SSB leser tre av fire av nettbrukerne nyheter på nett daglig.

TV er også i krise

Situasjonen begynner også å bli påfallende for TV-bruken. Internett gikk for første gang forbi TV i 2012, og i fjor fortsatte TV-kanalene å miste TV-seere.

Andelen av befolkningen som nå sier de ser på TV på en gjennomsnittsdag er nå på 74 prosent, noe som er ned fra 77 prosent. Ifølge SSB er det i all hovedsak de unge seerne mellom 16 og 24 år som faller av. Her er det nå bare 60 prosent som ser TV på en gjennomsnittsdag.

Men også de personene som fortsatt bruker TV, benytter nå mindre tid foran TV-en enn tidligere. I 2011 brukte vi i snitt 157 minutter hver dag på TV, mens tallene i fjor var 132. Dette er også to minutter mindre enn i 2012.

Overraskende nok er det fortsatt 12 prosent som daglig bruker tekst-tv.

DAB-effekten har dabbet av

Radio var den store vinneren i 2012 med en kraftig oppgang, og DAB fikk en del av æren for dette.

Tallene for 2013 viser derimot at radio ikke fortsetter sin kraftige oppgang. Det er fortsatt bare 13 prosent av befolkningen som hører på DAB i løpet av dagen, og det er en marginal nedgang i radiolyttingen fra 60 til 59 prosent av befolkningen.

Antall minutter vi bruker på radio har også blitt redusert noe fra fjorårets rekordtall, og er nå på 90 minutter. Det likevel langt bedre enn normalen for de siste årene.

Ukebladene faller også kraftig

Mediebarometeret viser at ukebladene også har grunn til bekymring. Ifølge SSB er det nå 8 prosent som leser et ukeblad i løpet av et døgn, noe som er ned fra 10 prosent i fjor. Økningen er bare på to prosentpoeng, men den reelle nedgangen er dermed at 1 av 5 ukebladlesere har falt fra på ett år som daglige lesere.

Det er i all hovedsak kvinner som leser ukeblader. 14 prosent av kvinnene leser ukeblad en gjennomsnittsdag, mens for menn er det bare to prosent.

Leserne av ukeblader bruker heller ikke mye tid på disse. I snitt bruker de som leser ukeblader bare tre minutter hver dag.