NASAs planetjaktende teleskop Kepler har oppdaget de to mest sannsynlig kandidatene for planeter utenfor vårt solsystem som kan ha liv til nå.

Forskergruppen fra Harvard har publisert resultatene på sciencemag.org.

- Hvorfor skulle planeten ikke ha liv?

Keplerteleskopet har så langt funnet rundt 850 såkalte eksoplaneter (se faktaboks), men bare et fåtall av disse ligger i en slik avstand fra stjernen at det kan utvikles liv. Samtidig tror astrofysikerne at de fleste av disse såkalte Gullhår-planeter er gasskjemper som dermed likevel ikke vil kunne utvikle liv.

Men nå, 1200 lysår unna, i stjernetegnet Lyren, mener astronomer at de har funnet to verdener som kan være temmelig lik jordens.

De har fått navnene Kepler-62-e og Kepler-62-f. Forskerne beskriver Kepler-62-e som en potensielt frodig Hawaii-liknende planet, mens f-en ligger lenger unna solen og kan likne på Alaska.

- Dette er den første planeten hvor jeg tenker «Hm, Kepler-62-f kan faktisk ha liv». Det er en veldig viktig terskel. Hvorfor skulle planeten ikke ha liv? sier medforfatter David Charbonneau ved Harvard til nettsiden theepochtimes.com.

Planetene går i bane rundt en rød dverg, en stjerne som er mindre og kaldere enn vår egen sol. Planetene er noe større enn jorden, men små nok til at liv kan utvikles dersom det er flytende vann på planetene. Flytende vann er en generelt akseptert forutsetning for at liv skal kunne utvikle seg.

- Dette er blant de mest interessante planetene som til nå er funnet utenfor vårt solsystem, skriver den norske nettsiden starship.no om oppdagelsen.

Bak nettsiden står astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og science-fiction forfatter Anne Mette Sannes.

- Kepler-62f er bare 40 prosent større enn jorden og dermed den eksoplaneten som i størrelse ligner mest på jorden av alle planeter som til nå er oppdaget i beboelig sone. Forskerne kan ikke si om det kan finnes liv på de nyoppdagede planetene, men oppdagelsen viser at vi kommer nærmere å finne helt jordlignende planeter, står det videre.

[ FAKTA ] Eksoplanet

Eksoplaneter, eller ekstrasolare planeter (fra gresk ekso, «ute», «utenfor»), er planeter som går i bane rundt andre stjerner enn solen. De tilhører derfor andre solsystemer enn vårt. Per 16. april 2013 er 861 kjente eksoplaneter (fordelt på 677 planetsystemer hvorav 128 har mer enn én planet) listet i Extrasolar Planets Encyclopaedia.

Mye forskning ligger bak arbeidet med å finne eksoplaneter, og først på 1990-tallet kunne man med rimelig sikkerhet hevde at man virkelig hadde oppdaget noen. Siden 2002 har det blitt oppdaget en rekke eksoplaneter hvert år.

13. november 2008 offentliggjorde NASA for første gang bilder av en eksoplanet, Fomalhaut b, som går i bane rundt stjernen Fomalhaut. Planetens eksistens ble påvist teoretisk før den ble fotografert. Planeten er lokalisert til stjernetegnet «Den sørlige fisken» 25 lysår fra Jorda.

Kilde: Wikipedia

- Svært avansert liv

Planetene går i bane rundt en stjerne som er syv milliarder år gammel, omtrent 2,5 milliarder år eldre enn vår egen sol.

- Hvis det er liv på de to planetene, må det evolusjonsmessig være svært avansert siden planetene er så gamle, hevder sjefsforsker William Borucki.

Professor Sara Seager ved MIT sier til Epoch Times at oppdagelsen er enorm.

«This is HUGE», skriver hun i en epost.

- Er du klar over at så snart Kepler var i stand til å finne jordliknende planeter, fant Kepler slike. Det må være Gullhår-planeter over alt, skriver hun.

Forsker Suzanne Aigrain sier til BBC at astronomene nå vil prøve å finne flere liknende systemer for å prøve skaffe informasjon om hvor vanlige slike planeter er. I tillegg forsøkes det å skaffe mer detaljer data om planetene som er funnet.

Vi har foreløpig ikke teknologi eller sterke nok til teleskoper til å se detaljer på planetene i Lyren. Kepler oppdaget planetene ved å analysere forandringer i lyset fra stjernen når planetene passerer mellom jorden og stjernen.

Her er flere saker fra Side3s vitebegjærlige gjeng: