Det skiller 40.000 kroner i årlige totale bilkostnader ved å velge rett kilometerstand ved kjøp av bil og når man etterhvert skal selge den. Verdifallet utgjør bilens desidert største kostnad de første årene etter at den er ny.

Når bilen eldes er verkstedutgiftene den største kostnaden. Dette er bilens to største kostnader. Og det er mulig å ta hensyn til bilens alder ved kjøp, samt når du skal selge den.

Med alder mener vi her kilometerstand. Det er bruken av bilen som gjør at den eldes. For eksempel er en tre år gammel taxikjørt bil med 150.000 i kilometerstand å anse som en 10 år gammel bil, i alle fall når det gjelder reparasjonsutgiftene.

Vi har beregnet de årlige bilkostnadene basert på Smarte Pengers verkstedsundersøkelse, verdifallstall fra Norges største bruktbilpris-database Rødboka AS (omsatt pris benyttes, ikke utropspris), samt tall fra Opplysningsrådet for veitrafikk. Alle kostnader er da tatt med, også for eksempel drivstoff, forsikring, rentekostnader, service, dekk, omregistreringsavgift, etc.

Sparer lite på å kjøpe godt brukt

30.000 eller 60.000 i km stand: Smarte Pengers beregninger (se tabellen nedenfor) viser at det skiller lite om du kjøper bruktbil med 30.000 i kilometerstand sammenlignet mot en bil med 60.000 i kilometerstand.

Faktisk skiller det bare 5.100 kroner i årlige kostnader mellom de to bilene, som i praksis har to år i aldersforskjell. Det tilsvarer 425 kroner per måned. Vi forutsetter da at bilen selges etter 90.000 kjørte kilometer, tilsvarende seks års eiertid med 15.000 km i årlig kjørelengde.

60.000 eller 90.000 i km stand: Kostnadsforskjellen mellom å kjøpe en bruktbil med 60.000 eller 90.000 i km stand er enda mindre, bare 2.900 kroner, dvs 240 kroner pr måned.

For biler med høyere kiloeterstand enn 90.000 km, gjelder i stor grad de samme kostnadstallene som for 90.000 km. Det betyr at du sparer lite på å humpe omkring i en gammel skranglekasse fremfor å eie en nyere bruktbil. Selv om eldre biler har minimalt verdifall, er verkstedutgiftene og drivstofforbruket høyere enn nyere biler. Er bilen veldig gammel, er dessuten kollisjonssikkerheten lavere.

Tallene gjelder for en mellomklasse bil. For en liten bil er kostnadsforskjellene mindre, mens for en stor bil er forskjellen større.

Årlige bilkostnader
Hvor lenge du skal eie bilen
2 år
4 år
6 år
Alder ved kjøp Kjøpspris Km stand
ved kjøp
30 000 km
60 000 km
90 000 km
(ny) 0 år
350 000 kr
0 km
94 894 kr 81 125 kr 73 537 kr
2 år
251 000 kr
30 000 km
73 021 kr 65 626 kr 62 665 kr
4 år
192 000 kr
60 000 km
62 615 kr 59 683 kr 57 571 kr
6 år
154 000 kr
90 000 km
60 261 kr 56 819 kr 54 626 kr

Tabellen gjelder en mellomklassebil. Vi forutsetter en årlig kjørelengde på 15.000 km.

Eksempel:Du kjøper en fire år gammel mellomklassebil med kilometerstand 60.000 km. Nybilprisen var 350.000, men du kjøper den altså brukt for 192.000 kr. Du eier den i seks år før du selger den. I gjennomsnitt blir dine årlige totale kostnader 57.571 kr.

Nybil gir 17 prosent høyere kostnader enn pent brukt

Nybil er dyrt. De siste årene har dessuten verdifallet økt noe, delvis på grunn av alle privatleasing-bilene som pøses ut i markedet etter tre år, og delvis på grunn av dreiningen mot elbil. Aldersgruppen med flest biler til salgs på Finn.no er nettopp 3 år gamle biler, drøyt 8.400 stk.

Kostnadsforskjellen er om lag 11.000 kroner årlig mellom å kjøpe splitter ny bil eller en pent bruktbil med kilometerstand på 30.000 (tilsvarer en to år gammel bil). Vi forutsetter da at bilen eies i seks år. Det er det kraftige verdifallet i bilens første år som blåser opp nybilkostnadene. Første år faller nybilen hele 20 prosent i verdi, viser bruktbilpris-statistikken fra Rødboka AS.

Siden nybilen faller 20 prosent i verdi første året, kan man ledes til å tro man gjør kjempekupp ved å kjøpe en ett år gammel bil. Det er bare delvis korrekt. Ett år gamle biler selges nesten utelukkende gjennom forhandler som skal ha en viss fortjeneste for å selge bilen. I tillegg påløper omregistreringsavgift, som er høyere jo nyere bilen er. Fra 1. januar 2015 senkes riktignok omregistreringsavgiften noe. Bruktbilkjøperen får derfor ikke fullt ut glede av nybilkjøperens store verdifall.

For å gjøre beregninger selv kan du bruke Smarte Pengers bilkostnadskalkulator.

Jo nyere bil du kjøper, desto lenger bør du eie den

Det absolutt dyreste man kan gjøre er å kjøpe splitter ny bil og selge den etter bare to-tre år. Da belastes du det kraftige verdifallet i bilens første leveår samtidig som du ikke får full glede av årene med de laveste verkstedutgiftene (ved leasingbil eier man nettopp en nybil i tre år og derfor er leasing egentlig svært dyrt).

Nybilen bør derfor eies lenge for å fordele de høye verdifallskostnadene i starten og samtidig dra nytte av de lave verkstedutgiftene. Frem til og med 80.000 km er de forventede verkstedutgiftene lave (se graf). Nybilen bør først selges når kilometerstanden er 80.000-100.000 km.

Også nyere bruktbil (lav kilometerstand) har større verdifall de første årene enn en eldre bruktbil. Grafen viser ikke et helt korrekt bilde av bruktbilen. Både forhandleravanse og omregistreringsavgift er tapt i det bilen ruller ut døren og kommer på toppen av verdifallet du ser i grafen, og som påløper i kjøpsåret. Derfor gjelder til dels overstående poeng om å eie den lenge også for nyere bruktbiler.

For en eldre bruktbil spiller eiertiden mindre rolle for de gjennomsnittlige årlige kostnadene.

Store sprik i verkstedutgiftene

Å beregne alle kostnadene eksakt er i praksis umulig. Men de fleste kostnadene kan estimeres som et gjennomsnitt for årsmodellen. Særlig verkstedutgiftene spriker veldig, også mellom to identiske modeller. Flaks og uflaks spiller inn, samt eget kjøremønster. Langkjøring gir lavere slitasje enn småkjøring.

De som har en 15 år gammel Mazda nesten uten verkstedutgifter forteller gladelig om det. Men det er også de som har 20.000 i verkstedregning. Når Smarte Penger regner på bilkostnader baserer vi oss på gjennomsnittstall.

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator - nybil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Du kan enten velge automatisk kostnadsberegning etter først å ha valgt bilklasse, bilens pris, og antall eierår.

Bilkostnadskalkulator - bruktbil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av bruktbil. Du kan enten velge automatisk kostnadsberegning etter først å ha valgt bilklasse, bilens pris, og antall eierår.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå ned én bilmodellklasse.