Kinesiske fabrikker øker produksjonstakten ytterligere, godt hjulpet av stimuluspakker fra myndighetene.

NA24 - din næringslivsavis

Den kinesiske innkjøpssjefindeksen økte sesongjustert til 55,2 poeng i oktober, opp fra 54,3 poeng i september. I forkant av tallene hadde Bloomberg gjennomført en undersøkelse blant økonomer som viste at gjennomsnittsøkonomen så for seg en økning til kun 54,7 poeng.

Indeksen representerer forventningene innkjøpssjefer ved ulike bedrifter har til fremtiden. Innkjøpssjefen i en bedrift er gjerne en av de første som merker endringer i økonomien, og er derfor en populær økonomisk indikator i mange land. Et tall på over 50 poeng tilsier at det er tro på oppgang. Jo høyere tallet er, desto større er optimismen.

Til sammenligning var indeksen nede på 38,8 i november 2008, ettersom Kinas viktigste eksportmarkeder USA, Japan og Europa gikk inn i resesjon.

- Imponerende
- Kinas opphenting har vært imponerende, men har vært tungt avhengig av direkteinvesteringer fra myndighetene, sier Brian Jackson, strateg for fremadstormende markeder ved Royal Bank of Canada, til Bloomberg News.

De kinesiske lederne har nemlig ikke spart penger for å stimulere økonomien, etter at krisen traff for alvor. Den kinesiske statslederen Wen Jiabao har stått bak en krisepakke på enorme 546 milliarder dollar, eller 3358 milliarder kroner. I tillegg har utlånsveksten vært historisk høy.

Indeksene stiger
Av andre indikatorer økte en indeks som måler kinesisk produksjon til 59,3 i oktober, fra 58 i september, mens et mål for nye ordre økte til 58,5 fra 56,8.

Stimuluspakkene betyr imidlertid også at Kina øker importen. En indeks som måler import økte til 52,8 poeng fra 50,7 poeng i september.