Kinesiske regulatoriske myndigheter har gitt ordrer om at landets finansinstitusjoner må ha strengere risikokontroll, og nøye vurdere tilbakebetalingsevnen til lånesøkere. Det skriver Associated Press.

NA24 - din næringslivsavis

Gjennom ordren håper myndighetene å få bukt med den sterke utlånsveksten landet har sett, drevet frem av krisepakker til økonomien.

Flere restriksjoner
Kinesiske toppledere er bekymret for at utlånsveksten vil skape prisbobler på aksjer og eiendom. Foreløpig har de vært uvillige til å sette opp renten, da dette vil sette enda mer press på dem for å appresiere valutaen, yuan. Kinesisk eksport nyter godt av rammevilkårene, og myndighetene vil gjerne holde veksten i økonomien gående.

De nye reglene innebærer blant annet at kinesiske banker må lage kalkyler over låntagerens faktiske lånebehov, kontantstrøm og generelle tilbakebetalingsevne før de kan gi arbeidskapitallån til bedrifter. Private lån skal nektes om kunden ikke oppgir hva han skal bruke pengene til.

Økte reserver
12. Februar fikk bankene ordre om å øke reservene med 0,5 prosentpoeng, hvilket innebærer at store banker må holde på 16,5 prosent av kapitalen, mens mindre institusjoner må ha minst 14,5 prosent i bakhånd.