Tidligere i dag skrev Nettavisen at 2015 blir et rekordår for utmeldinger av Den norske kirke.

Les saken: 20.000 har lastet ned utmeldingsapp

En av hovedårsakene til at rekorden på 11.755 utmeldte fra abortstridsåret 1978 trolig blir slått med klar margin, er at appen utmelding.no har gjort det langt enklere for medlemmene å melde seg ut.

Kirken vil utvikle egen løsning
Tjenesten, som drives av IT-gründeren Erling Løken Andersen på frivillig basis, har vært omstridt helt siden oppstarten i 2014 (les mer om dette temaet lenger ned i saken). Kirken satser nå på å utvikle sin egen elektroniske utmeldingstjeneste.

- Kirkerådet har gått inn for å legge til rette for en elektronisk selvbetjeningsløsning. Brukerne vil kunne gå inn og sjekke om de er medlem av Den norske kirke, og det vil være en funksjon som gjør det mulig å melde seg ut på en rask og enkel måte, sier avdelingsdirektør i Kirkerådet, Ole Inge Bekkelund, til Nettavisen.

Han er ansvarlig for forvaltning og drift av Den norske kirkes medlemsregister.

Må trolig endre lovverket
Prosjektet er ifølge Bekkelund godt inne i en forberedende fase, men Kirkerådet har ennå ikke kommet i gang med IT-anskaffelser og utvikling av tjenesten grunnet hindre i kirkeloven og det tilhørende regelverket.

I dag er det slik at alle inn- og utmeldinger skal skje lokalt og forestås av kirkebokføreren. Hvis medlemmene skal kunne melde seg ut selv elektronisk, må det trolig gjøres lovendringer.

- Vi har sendt et brev til Kulturdepartementet der vi anmoder om at de vurderer lovverket. Vi kan ikke lage tjenesten uten at det foreligger et tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for en slik løsning.

- Vi har som mål å ha tjenesten klar i løpet av 2016, men det forutsetter at vi får lov til å lage den, forteller Bekkelund.

Kulturministeren ønsker enkel utmelding
Kulturminister Linda Hofstad Helleland skriver i en e-post til Nettavisen at hun har mottatt brevet fra Kirkerådet.

- Jeg vil selvsagt følge opp det. Det at enkelte har opplevd å melde seg ut, men at utmeldingen ikke er har blitt gjennomført er ikke greit. Det skal være enkelt å melde seg ut av Den norske kirke for de som ønsker det, og det vil jeg bidra til, skriver hun i e-posten.

For Kirkerådet er det helt uaktuelt å samarbeide med utmelding.no om Kirkens nye utmeldingstjeneste.

- Vi har fullt fokus på å optimalisere de ordningene vi har, inklusiv den nye selvbetjeningsløsningen. Den skal bli mye enklere å bruke enn utmelding.no, sier Bekkelund.

Var innmeldt uten å vite det
Erling Løken Andersen er skuffet over at Den norske kirke ikke ønsker å samarbeide med hans eksisterende løsning. Han meldte seg selv ut av Kirken som 15-åring, men oppdaget ved en tilfeldighet som 33-åring i 2014 at han likevel var oppført som medlem.

- Kirken motsetter seg samarbeid med utmelding.no, til tross for at vi har tilbudt å hjelpe Kirken med medlemsrotet sitt helt gratis. Dette viser at Kirken i liten grad er opptatt av å finne gode løsninger. De ønsker nok også å begrense øvrige parter innsyn i medlemsregisteret sitt, hevder Løken Andersen.

Han har følt seg motarbeidet av Kirken fra dag én etter at han lanserte utmelding.no i 2014.

Først nektet å kirken å godta utmeldingene siden de ikke var signert. Da dette ble ordnet, kom Datatilsynet på banen og krevde at tjenesten skulle stenges ettersom den ikke var godkjent for å håndtere sensitive opplysninger.

Kulturdepartementet hadde imidlertid allerede akseptert tjenesten, og Datatilsynet frafalt kravet. Tilsynet krevde imidlertid at pdf-dokumentene med signerte utmeldingsblanketter måtte sendes kryptert.

Denne løsningen har nå Løken Andersen og han samarbeidspartnere i stiftelsen Utmelding.no lagt til rette for, men Kirkerådet nekter å ta i bruk en krypteringsnøkkel som Løken Andersen har fått utviklet.

I et svarbrev til Løken Andersen advokat datert 25. november i fjor skriver Bekkelund at «En krypteringsløsning som kun har til hensikt å bringe utmeldingsskjemaer til Kirkerådet, vil føre til at all informasjon må videresendes fra oss til den lokale menighet (…) En løsning som kun har Kirkerådet som adresse og ikke lokalmenighetene, synes for Kirkerådet å bli tungvint og lite fremtidsrettet.»

I brevet skriver Bekkelund også at Kirkerådets kommende løsning «… vil være mye enklere, sikrere og vil gi en høyere datakvalitet enn løsninger som innebærer kryptering av mobiltelefoner.»

- Jeg syntes det er ironisk at Kirken i brevet henviser til at de selv utvikler en enklere og sikrere løsning. Dersom Kirken virkelig var i stand til dette, hvorfor har det da tatt dem over ti år? At Kirken skylder på manglende bevilgninger faller på sin egen urimelighet. Vi må huske på at Kirken hvert år mottar cirka 4 milliarder kroner i statsstøtte. Det får være grenser for hvor mye en elektronisk utmeldingsløsning skal koste, avslutter Løken Andersen.