Gå til sidens hovedinnhold

- Kjære politikere, lytt til PST i det minste!

- Hvem risikoklarerte dette samarbeidet? Jeg vil ha et møte med vedkommende!

Det kinesiske selskapet Huawei fikk i fjor oppdraget med å bygge ut sentrale deler av nettet nordmenn bruker til telefoni og elektronisk kommunikasjon.

Tidligere denne uken uttalte seksjonssjef Erik Haugland i PST at han var bekymret for at myndighetene ikke har god nok kontroll over det norske telekomnettet, hvor utenlandske aktører er dypt inne i utbyggingen

- Det er et problem at selskapet er fra et land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med, sa seksjonssjef Erik Haugland i PST til TV 2.

De to Nettavisen-bloggerne Kjell-Ola Kleiven og John Christian Elden deler PSTs bekymring og mener vi er alt for naive her i Norge.

- Det er klart at vi er naive når vi overlater ryggraden i norsk digital infrastruktur til et selskap fra en nasjon vi ikke har et sikkerhetssamarbeid med, og når denne nasjonen i tillegg er Kina kan man spørre seg hva vi driver med. Hvem har funnet dette forsvarlig fra et sikkerhetssted? Vedkommende burde gå en runde med seg selv, og i det minste lytte til rådene fra PST, og E-tjenesten, sier Kleiven til Nettavisen NA24.

Elden støtter Kleiven fullt ut.

- Vi er alt for naive

- Vi er alt for naive. Slik overvåking har jo USA drevet med i mange år, og det er påtakelig at vi først reagerer når Kina gjør det samme. Kleiven setter et viktig og riktig fokus i denne saken, sier Elden til Nettavisen NA24.

Elden mener at han selv ble overvåket av amerikanske myndigheter på Facebook.

Det var private meldinger med en klient på Facebook som ble slettet fortløpende. I chatloggen sto meldingen plutselig markert som «identifisert som krenkende eller merket som spam». Fire dager etter chatsamtalen ble også visumet til Elden inndratt.

- At vi som nordmenn blir overvåket av amerikanske myndigheter, det er jeg ikke spesielt begeistret for. Det er ubehagelig å vite at noen hele tiden leser det man skriver og det man kommuniserer med andre personer på det man tror er en lukket kanal, sa Elden til TV2.

Middels norsk kebabsjappe

Korrupsjons- og risikoekspert Kjell-Ola Kleiven er i harnisk over at norske myndigheter tillater at et stort kinesisk konsern får i oppdrag å bygge ut ryggraden i den norske digitale infrastruktur.

- Huawei ble etablert av en tidligere sambandsoffiser fra den kinesiske hæren, som startet butikken med aksjekapital tilsvarende en middels norsk kebabsjappe. Når selskapet få år senere er blant verdens største behøver man ikke være særlig smart for å forstå at dette er en strategisk satsing fra det kinesiske regimet, sier Kleiven.

- Selv om selskapet nekter for myndighetsbånd er det liten tvil om at leveranse av telekomtjenester som digital infrastruktur er godt egnet for plassering av både trojanske hester og åpne bakdører. Det er lov å tenke kritisk, selv om vi sikkert fikk en prismessig veldig god avtale med Huawei, fortsetter risikoeksperten.

Lytt til PST i det minste

Han trekker fram at vårt naboland Danmark valgte Huawei og ble kraftig kritisert for å velge en leverandør fra en sterk stat der innsyn i selskapets eierskap er umulig å få kjennskap til. Manglende transparens er neppe til Norges fordel.

- Problemet med land som Kina er at landet rent geopolitisk er vanskelig å lese. En sterk kinesisk stat som styrer næringslivet med jernhånd er ikke nødvendigvis en fordel for Norge, og andre kunder. Problemer som industrispionasje, politisk spionasje og bilateral overvåking er mer sannsynlig i kontakt med et slikt regime, sier Kleiven.

- Det er skremmende at enkelte ikke forstår risikosiden i slike prosjekter. Kjære politikere, lytt til PST i det minste, sier Kleiven.

Tilsvar Kenneth Fredriksen, Huaweis sjef i Norden og Baltikum:

Nettsikkerhet er en global utfordring noe som er ytterligere understreket igjennom den siste tids avsløringer om NSAs informasjonsinnhenting. Vi lever av tillit fra våre kunder, og Huawei har derfor lenge vært en av pådriverne for å sette nettsikkerhet på den globale agenda.

Vi jobber derfor aktivt i en rekke internasjonale forum for å sørge for at nettsikkerhetsdiskusjonen tas på det nødvendige nivå samtidig som vi også jobber aktivt med myndighetene i mange av de 140 land hvor vi leverer våre løsninger og tjenester. Danmark og Storbritannia er gode eksempler på land hvor vi har en tett og løpende åpen dialog med relevante myndighetsorganer.

Huawei har i dag godt etablerte forretningsforhold med store leveranser til 45 av verdens 50 største telekomoperatører inkludert alle de store aktørene i Norden. Som et resultat av dette er også utstyret vi leverer sannsynligvis det mest gjennomgåtte og analyserte utstyret i dagens IKT-bransje. Vi lever av tillit og vi har aldri blitt spurt om å gi eller kommer aldri til å gi noen tredjepart tilgang til våre kunders nettverk.

Faktum er at vi igjennom våre 27 års lange historie aldri har noen konkrete eller dokumenterte saker mot oss som skulle tilsi at PST eller andre har noen grunn til å bekymre seg over vår integritet. Til slutt vil jeg igjen understreke at vi mer enn gjerne etablerer en tett og 100 prosent åpen dialog med norske sikkerhetsmyndigheter for å imøtekomme eventuelle bekymringer de har.

Huawei ønsker å bidra til å øke forståelsen av hvor kompleks diskusjonen rundt nettsikkerhet faktisk er og at dette settes på den global agenda slik at nødvending tillit og åpenhet kan sikres.

Denne diskusjonen handler ikke bare om produkter og komponenter, men den handler også om prosesser, kvalitetsrutiner, dialog og samarbeid på tvers av verdikjeden.

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter

Kommentarer til denne saken