Gå til sidens hovedinnhold

Kjemper mot klokka

Advokatene til Oddmund Hjartåker kjemper en desperat kamp mot klokka for å redde 4 år gamle Kristina. Nå vil de be om unntak fra vanlig saksbehandling.

Onsdag kveld sto Oddmund Hjartåker fram på TV 2 nyhetene og tryglet helsevesenet om å gi hans 4 år gamle datter Kristina sjansen til å leve videre.

Etter raset i Hatlestad terrasse i Bergen natt til 14. september i fjor, har Kristina ligget bevisstløs på Haukeland Universitetssykehus. Nå vil legene koble henne fra maskin som hjelper henne å puste. Det betyr den sikre død for jentungen.

- Ingen kjapp stoppordre
Onsdag avviste Bergen tingrett et krav om at Helse Vest må utsette avgjørelsen om å koble henne fra maskinen.

- Fordi tingretten ikke beordret videre behandling, foreligger det juridisk ingen midlertidig forføyning. Vi vil påkjære til Gulating lagmannsrett, men de har slik tvistemålsloven er laget trolig ikke mulighet til å gi en kjapp stoppordre. Dette er et rettsspørsmål som tvistemålsloven ikke har tatt hensyn til, mener advokat Pål Magne Bakka til TV 2 Nettavisen.

Rettens beslutning kan påkjæres, men dette vil ikke hindre at behandlingen kan avsluttes.

Bakka vil derfor be Gulating om unntak fra vanlig saksbehandlingsprinsipper, fordi han mener loven fra 1915 ikke er myntet på problemstillinger omkring liv og død.

- Juridisk kan Helse Vest stanse det hele torsdag. Det er en fortvilet situasjon, sier Bakka.

- Våre beste eksperter
Bakgrunnen for saken er uenighet mellom Hjartåker og legene med hensyn til om det er rett å gi behandling til Kristina. Faren mener at Kristina må få en mulighet, og at hun har krav på dette etter pasientrettighetsloven. Legene mener fortsatt behandling er nytteløs og plagsom, og at den må avsluttes. Helse Bergen mener at det er legene som bestemmer, og at deres beslutninger ikke kan prøves i en domstol. Tingretten sa seg langt på vei enig, og mener den ikke kan overprøve beslutninger truffet under løpende behandling på en meningsfull måte.

Saken har vært grundig behandlet på høyt nivå i Helse Vest, og en rekke spesialister har vurdert saken.

- Det er våre beste eksperter på sykehuset innenfor de aktuelle fagområdene, i tillegg våre fremste eksperter både fra Rikshospitalet og Ullevål. I tillegg har jo Helsetilsynet som skal granske det vi gjør, gått nøye inn i dette, og ikke funnet grunn til anmerkning verken på behandling, gjennomføring eller vår konklusjon, sa fungerende sykehusdirektør Stener Kvinnsland ved Haukeland universitetssykehus til TV 2 Nyhetene onsdag.

- Vitne på reise
Ifølge Oddmund Hjartåker skal Kristina ikke være hjernedød, og faren har blant annet opplevd at hun har knepet hånden hans når han har bedt om det.

- Ulykken er at vi under de muntlige forhandlingen forrige tirsdag, ikke fikk lagt fram sentrale beviser fordi vi bare hadde 40 timer på å forberede oss. Et sentralt vitne var på reise. Legen observerte at Kristina har vært ved bevissthet, og hennes vitnemål bør kontrolleres nærmere. Når alternativet er død, må man være helt sikker. Dette blir for lettvindt, sier Bakka.

Allerede 26. September, tre dager før kona Helens begravelse, fikk Oddmund beskjeden om legene ville avslutte datterens behandling. 17. november ble det på nytt bestemt at behandlingen skulle avsluttes. Saken ble da klaget inn til Helsetilsynet, som 2. januar valgte å opprettholde Helse Bergens beslutning.

Nylig operert
Senest mandag ble Kristina (4) operert. Det ble da laget en åpning i luftrøret hennes over kragebeinet slik at hun skulle kunne puste bedre og lettere.

- Vi er ikke ute etter å ta legene, de gjør en fantastisk jobb. Problemet er oppfattelsen av status og prognose, for å gjøre opp status må det skje en juridisk og etisk vurdering, sier Bakka.

- For oss var det absolutt siste utvei å gå til pressen, sier han.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken