(Side2) Den vanligste kjønnssykdommen i Norge i dag er klamydia opplyser Hilde Kløvstad ved Folkehelseinstituttet, men man anslår at tilfellene av både kjønnsvorter og herpes er like vanlige - spesielt blant unge.

Typiske symptomer på at man har en eller annen form for kjønnssykdom er svie eller kløe i underlivet, forandring i utflod, utflod fra urinrør, blemmer, smerter ved inngangen til skjeden eller bekkenet og smerter i pungen. Men det er ikke alltid slik at man får symptomer og man kan derfor ha en kjønnssykdom uten at man er klar over det.

Klamydia
Den mest vanlige seksuelt overførbare bakterielle infeksjonen i Norge er klamydia, og ifølge Folkehelseinstituttet er den spesielt utbredt blant seksuelt aktive unge under 25 år.

- Klamydia er ikke alltid lett å oppdage, noe som kan medføre at man smitter andre, sier Hilde Kløvstad, rådgiver i Folkehelseinstituttet til Side2.

Klamydia behandles med en antibiotikakur og man må vente en uke etter avsluttet behandling før man kan ha ubeskyttet sex. Selv om sykdommen er veldig enkel å behandle kan den få alvorlige følger for om den ikke behandles.

- Klamydia kan få alvorlige komplikasjoner, som for eksempel infertilitet, sier Kløvstad.

Både menn og kvinner kan få denne kjønnssykdommen, som smitter ved vaginalt eller rektalt samleie. I 2006 ble det oppdaget 21.259 tilfeller av klamydia. Dette er en økning på nesten 5000 siden 2003.

Vanlige symptomer er blant annet mellomblødninger samt svie og kløe i underlivet for kvinner, mens menn blant annet kan få utflod fra urinrøret og svie ved vannlating.

HPV-virus og kjønnsvorter
Kjønnsvorter eller Humant papillomavirusinfeksjon (HPV), er også en vanlig kjønnssykdom i Norge i dag. Det er HPV-viruset som er årsaken til kjønnsvorter, og det anslås at om lag 20 prosent av befolkningen har sykdommen til enhver tid.

- HPV-viruset forårsaker livmorhalskreft, sider Elisa Klouman, overlege ved Folkehelseinstituttet, til Side2.

Ifølge Klouman vil omtrent 80 prosent av den seksuelt aktive befolkningen i Norge på et eller annet tidspunkt få en infeksjon av dette slaget.

- Bokstavelig talt alle seksuelt aktive mennesker får HPV-viruset og de fleste kvitter seg med det på egen hånd, sier Klouman.

Det er derimot slik at hos noen få kan viruset gi celleforandringer som kan være en påvirkende årsak til kreft, men det er allikevel ikke slik at man må oppsøke lege for å ta en HPV-test.

- Alle kvinner fra 25 til 69 år skal ta en celleprøve hvert tredje år for å sjekke seg for celleforandring. HPV-viruset viser seg ved celleforandring, sier Klouman.

Hun understreker videre at vi er mest opptatt av senvirkningene ved HPV-viruset og forebygging av kreft.

Når det gjelder kjønnsvorter kan du oppdage dem ved at du får flere utvekster i samme område, men de kan også være flate slik at det kan være vanskelig å se dem.

Det er kun symptomene for kjønnsvorter som kan behandles da fjerning av vortene i liten grad påvirker selve viruset. Man kan behandle området med antirivale midler, men pencilinkur hos lege anbefales ikke ifølge Folkehelseinstituttet. Man kan få fjernet kjønnsvortene ved en rekke ulike metoder, men de vil mest sannsynlig forsvinne av seg selv uten noen form for behandling.

HPV-virus og kjønnsvorter smittes via vaginalt eller analt samleie og sykdommen er svært smittsom.

Herpes
Vi snakker om to typer genital herpes – type 1 og type 2, hvorav type 2 er den vanligste formen. Denne typen smitter via samleie. Type 1 smitter via munnsex og begge typer kan smitte uten at det eksisterer noen form for synlige tegn på viruset.

Herpes kan oppdages blant annet ved at du får væskefylte blemmer og ømhet og smerte ved urinering. Menn kan få utflod fra urinrøret, og økt utflod fra skjeden er et vanlig symptom hos kvinner.

Man kan ikke fjerne viruset, men man kan få medisiner som demper symptomene og hindrer gjentatte utbrudd.

HIV
Ifølge tall fra 2005 har så mange som 60 millioner mennesker i hele verden blitt smittet av HIV-viruset, og fem millioner nye smittes årlig. Tall fra 2005 viser at totalt 3263 personer i Norge har blitt smittet.

Det skal være liten risiko for å få HIV-viruset ved ubeskyttet vaginalt samleie, mens risikoen er noe høyere ved ubeskyttet analt samleie.

Bruk kondom
Det er mye du kan gjøre for å unngå å bli smittet av kjønnssykdommer, og kondom er noe av det mest effektive for å unngå smitte.

- Kondom beskytter mot de fleste kjønnssykdommer, sier Kløvstad.

I tillegg oppfordrer Kløvstad til at man tester seg når man bytter partner og når man har grunn til å anta at man har vært utsatt for smitte.

Noen kjønnssykdommer gir ingen symptomer og det er derfor viktig å teste seg reglemssig om man tror man kan være utsatt for smitte.

Nyttig å vite

Kjønnssykdom

Smitte

Symptomer

Klamydia

Vaginalt eller analt samleie.

Ofte ingen symptomer. Kan gi sparsom utflod, brenning og svie ved vannlating hos menn, og utflod og blødninger hos kvinner.

HPV-virus og kjønnsvorter

Direkte seksuell kontakt.

HPV-virus har ofte ingen symptomer. Har du blitt smittet av kjønnsvorter kan du oppleve små utvekster/vorter, men også disse kan i enkelte tilfeller være vanskelig å oppdage.

Herpes

Direkte kontaktsmitte ved slimhinnekontakt og gjennomspytt og ved seksuell kontakt.

Ingen symptomer kan forekomme. Ved symptomer kan man få smertefulle blærer, dysuri og genitalødem og feber.

Syfilis

Direkte kontaktsmitte gjennom slimhinner ved seksuell kontakt også ved oralsex.

Sykdommen kan deles inn i tre stadier, primær syfilis, sekundær syfilis og tertiær syfilis, men ikke alle gjennomgår alle statier.

Gonorè

Direkte kontaktsmitte gjennom seksuell kontakt mellom slimhinner i genitalia, hals eller rektum.

De fleste tilfellene gir symptomer. Rektalsmerter, utflod og svie ved vannlating er vanlige symptomer.

HIV-virus/AIDS

Seksuell kontakt og blodsøl. Spytt, tårevæsake, avføring og urin kan inneholde virus, men spiller liten rolle i smitteoverføring.

En rekke symptomer - kommer an på hvilken stadie av sykdommen du er i.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Mer informasjon
Folkehelseinstituttet
Olafiaklinikken

Les mer om Sex & Samliv her

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!