Gå til sidens hovedinnhold

Kjøper i Australia

AGR har vært "down under" og kjøpt et selskap.

AGR melder at de har kjøpt det australske oljeserviceselskapet Upstream Petroleum for 85 millioner australske dollar.I første omgang skal AGR betale 37 millioner australske dollar til eierne av Upstream Petroleum og dekke avdrag på 6 millioner australske dollar til selskapets gjeld. Resten av kjøpesummen skal gjennomføres gjennom to transjer i andre kvartal i henholdsvis 2008 og 2009, og er avhengig den finansielle utviklingen til selskapet i 2007 og 2008.Finansieringen av oppkjøpet vil bli dekket av emisjonen som ble gjennomført 14. desember 2006 og andre tilgjengelige midler i den initielle betalingen. Selgerne kan få halvparten av den gjenstående betalingen i form av aksjer i AGR.AGR venter at oppkjøpet er vil bli gjennomført i januar 2007, og alle de fem aksjonærene vil være med videre.Upstream Petroleum ble startet opp i 1997 av Cam Rathie og Mark Paton. Hovedkontoret befinner seg i Melbourne i Australia. Totalt har selskapet 400 ansatte og har oppdrag i Mumbai India, flere steder i Australia og Malaysia. Selskapet jobber også i Papua Ny Guinea.Oppkjøpet styrker AGRs stilling som operatørenes operatør og tilstedeværelsen australske og sørøstlige asiatiske markedene.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot