Gå til sidens hovedinnhold

Kjøpesenterne drar opp for Olav Thon

Eiendomsselskapet Olav Thon leverte gode tall i første kvartal. Thon ser svikt i kontormarkedet, men tror på fortsatt godt marked for kjøpesentere

Konsernet oppnådde et resultat før skatt i første kvartal 2003 på 65,5 millioner kroner, mot 54,0 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Leieinntektsnivået utgjorde ved utgangen av kvartalet 674 millioner kroner og kapasitetsutnyttelsen hadde en ledighetsrate på ca 2,2 prosent.Konsernets leieinntekter utgjorde i første kvartal 172,0 millioner kroner sammenlignet med 154,4 millioner kroner i første kvartal 2002.- Økningen forklares både av ferdigstilte prosjekter og en fortsatt positiv leieinntektsutvikling for de fleste av konsernets eiendommer, heter det i meldingen.Driftsresultatet utgjorde 118,7 millioner kroner i første kvartal, mot 101,7 millioner kroner i fjor.Dårlig i kontor - bra for kjøpesenterne

- På tross av lav økonomisk vekst og økende arbeidsledighet i Norge, forventes det en fortsatt stabil utvikling i det private forbruk i Norge. Dette forventes å bidra til fortsatt tilfredsstillende rammevilkår for kjøpesentre og sentralt beliggende butikk- og restaurantlokaler, heter det i meldingen fra Olav Thon.Selskapet skriver videre at den lave økonomiske veksten i Norge og økende arbeidsledighet også i Stor-Oslo gjør at det er grunn til å forvente fortsatt svikt i etterspørselen etter kontorlokaler.- Konsernet har størst eksponering mot kjøpesentersegmentet, som styret anser for å ha tilfredsstillende fremtidsutsikter, skriver selskapet i meldingen.

Reklame

Her får du tak i de superpopulære shortsene