I mai 2006 kjøpte Nils Lie en borettslagsleilighet på Landås i Bergen. Etter overtakelsen viste deg seg at det elektriske anlegget var i dårlig forfatning.

Ifølge takstmannen som ble hyret inn da Lie oppdaget manglene, var det feilene så alvorlige at det i verste fall kunne resultere i brann eller fatale strømsjokk.

Les også: Får 130.000 for dårlig bad

I en fersk dom fra Bergen tingrett har Lie fått fullt medhold. Han får 50.000 kroner i prisavslag, og får også dekket saksomkostninger på 76.000 kroner.

Fornøyd kjøper
- Jeg er fornøyd med dommen. Manglene ved det elektriske anlegget ble utbedret med en gang. Nå har jeg fått dekket kostnadene, sier Lie til Nettavisen.

Selger av leiligheten og deres eierforsikringsselskap, Am Trust International Underwriters Ltd., hevdet at kjøper ikke hadde rett på prisavslag.

Stridens kjerne var hvorvidt oppgraderingen av det 50 år gamle elektriske anlegget var gjort av en fagmann. I utgangspunktet hevdet selger at arbeidet var gjort av elektriker, mens selgerens farmor fortsatt eide leiligheten.

Etter hvert gikk han tilbake på dette, og erkjente at arbeidene var utført etter at han overtok. Han kunne imidlertid ikke huske hva elektrikeren het. Og alle kvitteringer var kastet

Tross uttallige purringer fra kjøper, greide ikke selger å finne frem til elektrikeren som hadde gjort jobben.

- Ikke troverdig selger
Retten legger til grunn at selger har gitt uriktige opplysninger om når det elektriske anlegget ble oppgradert. Videre blir det i dommen lagt til grunn at selgers opplysninger om at han ikke kjente til at det var utført arbeid av ufaglærte på anlegget, også var uriktige. Disse opplysningene var også gitt i egenerklæringsskjema ved salg av leiligheten.

Nils Lie var ikke på visning, og selger mente han burde ha undersøkt leiligheten og det elektriske anlegget. Retten konkluderer med at feilene i anlegget uansett ikke kunne oppdages av potensielle kjøpere, fordi anlegget er skjult.

Leiligheten hadde en verditakst på 1.650.000 kroner, mens Lie betalte 1.880.000 kroner.

Les mer eiendom i Nettavisen.