Tirsdag solgte Norwegian-gründeren aksjer for vel 180 millioner kroner i livsverket.

Norwegian-gründer Bjørn Kjos sier til Nettavisen at han ikke hadde solgt en aksje i selskapet om det ikke hadde vært for formueskatten.

- De siste årene har jeg solgt leiligheter og hytter samt tatt opp lån, for å dekke formueskatten, sier Kjos.

1.900 prosent skatt
Ettersom Norwegian har vært en stor suksess må Kjos betale 20 millioner kroner i formueskatt.

Men for å få betalt skatten på vel 20 millioner kroner må Kjos imidlertid få inn enda mer. Grunnen er at han i tillegg må betale utbytteskatt for pengene han får på aksjesalget på 27 prosent.

Dette gjør at Kjos må ha årlig utbytte på 27,5 millioner kroner for å dekke formuesskatten.

Norwegian har tidligere offentliggjort lønningslistene til de ansatte. I disse er Kjos den 32. best betalte, etter en lang rekke piloter, med en lønnsinntekt på i underkant av 1,5 millioner kroner.

Ser man på hva Kjos får ut av selskapet og hva staten avkrever han så må han samlet betale svimlende 1.900 prosent i skatt.

- Dette er straffen for å være norsk, sier Bjørn Kjos.

LES HER: - Jeg har solgtleiligheter, hytter og lånt penger

LES HER: Kjos må betale 1.900 prosent i skatt

Effekter i praksis
Ernst Ravnaas, skatteekspert og partner i Steenstrup Stordrange, vet hva følgende av skatten i realiteten ofte blir.

- De snart 25 årene jeg har vært advokat har jeg på ulike måter bistått med å flytte ut store formuer.

- Det har etter hvert blitt mange rike som ha flyttet fra Norge og ikke minst bosatt seg i blant annet London. De er såpass mange at det begynner å utvikle seg en norsk kultur. For de som er igjen i Norge kan det derfor fremstå som stadig mer attraktivt å flytte ut - ikke til et annet land «med fremmede», men til et land og en by hvor man opplever at det er en norsk populasjon som i stor grad er i samme situasjon og med relativt like interesser.

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum tar for seg denne problemstillingen i sin blogg.

Her tar han for seg John Fredriksens døtre Kathrine og Cecilie, som de neste årene kommer til å bli blant landets mektigste forretningskvinner.

- Viktige bedrifter kommer til å bli eid og fjernstyrt av nordmenn i skatteeksil.

- Den kostnaden ved formueskatten blir det sjeldent snakket om, skriver Stavrum.