Doktorgradsavhandlingen til Kirsten Gravningen viser at det er betydelige forskjeller i klamydiaforekomst mellom unge jenter og gutter. Gravningen disputerte med avhandlingen i desember i år.

Gjennom omfattende undersøkelser av ungdom mellom 15 og 20 år ved fem videregående skoler i Finnmark, har hun kommet frem til at forekomsten er langt større hos jenter enn gutter.

Blant gutter i denne alderen var 3,9 prosent smittet av klamydiainfeksjoner, mens for jenter er tallet 7,3 prosent.

Undersøkelsene ble foretatt i 2009.

Jenter tidligere seksuelt aktive

- Den viktigste faktoren som bidrar til dette, er at jenter gjennomsnittlig tidligere blir seksuelt aktive enn gutter, i større grad har fast parforhold, ofte med eldre gutter. De bytter da prevensjonsmiddel fra kondom til hormonell beskyttelse, som for eksempel p-piller. Disse beskytter mot graviditet, men ikke mot kjønnssykdommer, sier Gravningen til Nordlys.

- Gutter i denne alderen er oftere single og har mer tilfeldig sex, men dermed også mindre hyppig på grunn av mindre tilgang. Med tilfeldige partnere bruker de også oftere kondom.

- Når en 17 år gammel jente er i et forhold med en gutt i 20-åra, er det høyere klamydiaforekomst blant disse partnerne, enn det er blant de yngre og jevnaldrende partnerne til gutter i samme alder.

1600 ungdommer deltok

En annen faktor handler om hvor man hadde møtt partneren. Hvis man hadde møtt hverandre på fest eller på et utested, var sjansen større for å få klamydia enn dersom man hadde møtt partneren på skolen, for eksempel.

- Dersom man hadde testet de mellom 20 og 25 år, er det sannsynlig at forekomsten ville vært lik mellom kjønnene, sier Gravningen.

Årsaken til at Gravningen ønsket å se på klamydiaforekomst i Finnmark, er at det var fylket som har hatt høyest forekomst av klamydia blant unge. 1600 ungdommer på fem videregående skoler i Finnmark har deltatt ved å besvare et digitalt spørreskjema og levere en urinprøve for testing av klamydia. 85 prosent av de forespurte sa ja til å være med. Undersøkelsen fanget opp hele 93 prosent av de seksuelt aktive ungdommene.

LES FLERE SAKER FRA NORDLYS HER

Vil analysere mer

Norske laboratorier melder årlig alle klamydiatilfeller til Folkehelseinstituttet. Klamydia meldes anonymt, og inneholder derfor kun informasjon om prøvedato, alder, bosted og kjønn. Gjennom å utføre atferdsundersøkelser i tillegg, har Gravningen kunnet gjøre grundigere undersøkelser av bakgrunnen for klamydia.

- Det å både ta tester og bruke spørreskjema, gjør at vi kan undersøke klamydiaforekomsten sammenlignet med seksualatferd blant ungdom, sier Gravningen.

Til daglig er Gravningen overlege ved Kompetansesenter for smittevern i Helse Nord. Hun forteller at langt fra alt data er brukt opp, så fremover vil hun analysere og skrive mer om funnene gjort i studien.

Selv om studien omhandler Finnmark, viser tall andre steder i landet at jenter er mer utsatt for klamydia enn gutter. En av årsakene, sa Folkehelseinstituttet, i 2009, er også at gutter tester seg mer sjeldent.

LES OGSÅ: Klamydia - er min kone smittet?
Da Erik døde av aids, ble han lagt i en dobbel kiste
- Penis må være stiv