(SIDE2): En ny studie som er gjengitt i Tidsskrift for den norske legeforening viser at mange menn ikke tar smitterisikoen alvorlig. Det melder Dagbladet , lørdag.

Den smittsomme kjønnssykdommen behandles med antibiotika.

- Det er urovekkende at så mange menn dropper behandling for klamydia. De representerer en betydelig smittekilde, sier overlege Svein Arne Nordbø ved avdeling for medisinsk mikrobiologi ved St.Olavs Hospital.

Dropper antibiotika
Studien har tatt utgangspunkt i kvinner og menn i alderen 15–59 år fra Sør-Trøndelag og som hadde fått påvist klamydia i perioden fra 2004 til 2006.

- Andelen menn somikke hentet ut antibiotika etter påvist klamydiasmitte, var om lag dobbelt så høy som tilsvarende andel for kvinner. For hver fjerde mann og hver åttende kvinne med positiv prøve ble det ikke registrert noe uttak av antibiotika, sier stipendiat Sara Ghaderi.

I 2009 ble det ifølge Folkehelseinstituttet påvist 22 754 tilfeller av klamydia.

Dersom en kvinne går med klamydia for lenge kan hun i verste fall bli steril.