Gå til sidens hovedinnhold

Klart for Storebrand Liv-utfordrer

Nykommer Silver Pensjonsforsikring får nå ta opp kampen med Storebrand og konsernsjef Idar Kreutzer i markedet for livsforsikringer. På eiersiden er blant annet familiene Grieg og Selvaag

Ifølge en pressemelding tilråder Kredittilsynet at finansdepartementet gir nykommer Silver konsesjon som livsforsikringsselskap i fripolismarkedet.- Kredittilsynet vurderer det som positivt at fripoliseeiere vil kunne få et alternativ å vende seg til for forvaltning av de oppsparte midlene knyttet til forsikringsavtalen, skriver tilsynet.Det norske regelverket om flytting av forsikringsavtaler legg til rette for at kundene kan bytte livsforsikringsselskap etter eget ønske.Silver ser dermed ut til å være klare til å ta opp kampen i et marked dominert av Storebrand og Vital.Påpeker renteutfordring

Kredittilsynet tar i melding for seg utfordringen det lave rentenivået nå skaper for livsforsikringsselskapene.Det er en forutsetning for Silver at selskapet skal kunne tilby kunden den samme garanterte minsteavkastningen på kapitalen som kunden får av sin eksisterende leverandør, heter det i melding.- Med et generelt rentenivå lavere enn den garanterte minsteavkastningen vil dette kreve at selskapet har en spesielt god soliditet, skriver tilsynet.De setter som føgle av dette et vilkår om at Silvers aksjonærer skyter inn en egenkapital på minst 100 millioner kroner for å få konsesjon.Av disse skal 44,9 millioner skytes inn når selskapet n¨r premiereserver og tilleggavsetninger på 510 millioner kroner.Sterke eiera

Det er ikke hvem som helst som nå satser i et tøft livforsikringsmarkedet. Bergens familien Grieg står i spissen for satsningen med sin bred erfaring innen forsikring fra Grieg International-systemet. Videre er Selvaag-familien inn gjennom sitt Selvaag Invest.De andre eierne er Åge Westbø / MCM Westbø AS, Norsk Hydros Pensjonskasse og Industriforsikring AS.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken