Gå til sidens hovedinnhold

Klart for tøff Eastern-kamp

Krangelen mellom Oslo Børs og John Fredriksens SeaDrill går mot en langvarig rettskamp om Eastern Drilling.

Det er konklusjonen i flere meldinger sendt ut av riggselskapene Eastern Drilling, Seadrill og Oslo Børs onsdag morgen.

Seadrill ble som kjent konsolidert med derivatavtaler de hadde inngått med meglerhuset Carnegie i forbindelse med riggselskapet Eastern Drilling etter at det ble satt frem en klage i forbindelse med Seadrills pliktige tilbud på selskapet.

Både Oslo Børs og børsklagenemnden kom til det resultatet etter å ha behandlet saken fremsatt av blant annet Eastern Drillings-styre i forbindelse med SeaDrills bud på selskapet.

Nytt bud forkastet
Seadrill åpnet i kjølvannet av at deres anke ble avvist av Børsklagenemnden for å komme med et nytt bud.

Samtidig la Seadrill vekt på at et nytt bud måtte ta høyde for utvanningen i forbindelse med Eastern Drillings emisjon i juni i fjor. Emisjonen fant nemlig sted i perioden mellom Seadrills swapavtalen og fremsettelsen av riggselskapets bud på Eastern Drilling i september.

Seadrill har derfor regnet seg frem til et bud på 117,40 kroner, men samtaler med Oslo Børs har gjort det klart at dette ikke kan godkjennes av børsen. Oslo Børs mener prisen skal være 135 kroner som er den høyeste kursen i Total Return Swap-avtalene Seadrill hadde med Carnegie i april i fjor.

- Basert på de fakta er grunnlaget for og konsekvensen av Børsklagenemndens beslutning slik at det må prøves for domstolene, sier Tor Olav Trøim, som er Fredriksens nærmeste medarbeider i en kommentar.

Dermed er alt duket for en langvarig juridisk prosess når Sedrill nå anker saken inn for de ordinære domstolene i første omgang Oslo Tingrett.

Flere år
Oslo Børs skriver i en egen melding at de ikke kunnet finne noe grunnlag for å godkjenne et bud under 135 kroner. De forventer at en endelig dom fra rettsvesenet vil ta flere år.

Børsen har mottatt en anmodning fra Seadrill om at børsklagenemndens vedtak ikke iverksettes inntil endelig dom foreligger i saken.

- Børsen vil vurdere anmodningen om utsatt iverksetting av børsklagenemndens vedtak om tilbudsplikt snarest mulig, og tar sikte på å avgjøre dette spørsmålet i løpet av et par uker, skriver børsen i en melding.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping