«London? Et minne. Venecia? Kalt tilbake av Adriaterhavet. Nederland er borte, og det samme er det meste av Danmark».

Slik beskriver National Geographic et katastroferammet Europa tusenvis av år fra nå.

I et interaktiv kart har vitenskapsinstitusjonen sett på hvordan verden vil se ut dersom all isen på planeten skulle smelte.

Kartet viser klodens nye kystlinjer dersom havene stiger om lag 65 meter, som National Geographic mener er scenariet dersom all isen på land smelter.

- Det er om lag 16 millioner kubikkkilometer med is på kloden vår, og noen forskere sier det vil ta mer enn fem tusen år å smelte alt sammen. Hvis vi fortsetter med å tilføre atmosfæren karbon, vil vi sannsynligvis skape en isfri planet med en gjennomsnittlig temperatur på over 26 grader celsius sammenliknet med dagens 14,5 grader celsius, skriver National Geographic.

Hva om all isen forsvinner?

Forskere ved Universitetet i Southampton gjennomførte i 2005 en studie av konsekvensene dersom havnivået stiger raskt.

- Konsekvensene av at havet øker fem meter er betydelige. 400 millioner mennesker vil være truet, og det er med utgangspunkt i data fra 1995, skriver forskerne i rapporten.

Det hevdes videre at de fleste kystlinjer over hele verden kan bli forlatt i slike ekstreme tilfeller, men forskerne argumenterer også for at mennesker bosetter seg tett sammen, og at det vil være mulig å beskytte seg mot havet som stiger dersom myndigheter er villige til å betale for slike kostnadskrevende tiltak.

London? Et minne. Venecia? Kalt tilbake av Adriaterhavet.

- Skader av apokalyptisk størrelsesorden

Ifølge CICERO Senter for klimaforskning vil det globale havnivået stige omtrent 57 meter hvis ismassene både i Vest- og Øst-Antarktis smelter. Men dette vil eventuelt ta mange tusen år.

Nettsiden Gizmodo kommenterer at konsekvensene ville være katastrofale og at de nye kystlinjene «vil fremprovosere en makeløs folkevandring på tvers av kontinenter som igjen ville generere skader av apokalyptisk størrelsesorden - pest, krig, hungersnød og død vil herje kloden».

At klimaet er i endring, er det få som vil benekte. Men hvor mye vil havet stige med rundt norskekysten når innlandsisen smelter? Selv om havet stiger, så følger landet etter. Jordskorpa løfter seg fortsatt opp som en kork på havet av flytende magma, etter at vekten av de kilometertykke breene fra siste istid er borte.

Denne videoen viser hvordan Kartverket følger landheving og havnivået:

HTML EMBED