(SIDE2): En britisk undersøkelse viser at vi er beviste på at reiser og ferie påvirker miljøet, men det er ikke så mange som er villige til å betale mer eller forandre sine reisevaner.

Over halvparten oppgir at de mener flytrafikken er skadelig for miljøet, skriver VG. 93 prosent har allikevel ikke forandret sine ferieplaner for å redusere egne klimautslipp, og bare 16 prosent oppgir at det er sannsynlig at de vil gjøre det i fremtiden.

- Det er urealistisk å tro at folk vil gi opp alle sine utenlandsreiser, men det er alarmerende at så få viser vilje til å tilpasse seg miljøutfordringene, sier Bob Atkinson ved Travelsupermaket.com.

Bare 8 prosent tar færre flyreiser av miljøhensyn, og en tredel mener det er greit å fly like mye som før, bare en gjør ekstra miljøinnsats på andre områder.

En tredel av de som ble spurt mente at billigere flyreiser er en viktig årsak til den globale oppvarmingen, men fire av ti er ikke klar for å betale miljøavgift når de flyr.

Les mer om ferie og reise her.

Er du fornøyd med oss? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!