Gå til sidens hovedinnhold

Klimakutt - det er enkelt

Det er lett å kutte klimagassutslippene i Norge. Men er det lurt?

Av: Are Slettan


Nett hadde nylig en tankevekkende artikkel om hvor mye klimagass som slippes ut fra et fåtall industribedrifter i Norge.Mens norske husholdninger står for 5,6 millioner tonn CO2 i året, slipper seks forskjellige norske industriselskaper ut totalt 9,6 millioner tonn i 2005. Totale utslipp i Norge var rundt 54 millioner tonn, ifølge SSB.I deler av miljøbevegelsen er det nærmeste blitt et mantra at vi må kutte hjemme. Tiltak som kutter i andre land er avlat, uansett om disse gir større kutt for pengene.Legge ned i Porsgrun?

Men VGs oversikt minner oss om hva en slik nasjonal tankegang betyr. På toppen av utslippslisten ligger kunstgjødselprodusenten Yaras anlegg i Porsgrunn, som slapp ut 2,2 millioner tonn i 2005. Riktignok opplyser Yara at ny renseteknologi kuttet dette med 0,5 millioner tonn i 2006.La oss nå heller si at hele Porsgrunns-anlegget ble pålagt nedstengt i fjor. Det ville altså kuttet norske utslipp med 2,2 millioner tonn, eller rundt 4 prosent. Det er et betydelig kutt, som utvilsomt ville bli lagt merke til.Yara ville selvsagt hylt høyt, men selskapet gjør svært gode penger for tiden, og alle må jo bidra.Regjeringen kunne lagt en saftig omstillingspakke på bordet for de oppsagte - oljepenger har vi jo nok av. De fleste av dem ville raskt fått ny jobb. Resten kunne gå på trygd.Så kunne regjeringen skryte av sin kamp mot global oppvarming, og få skulderklapp av alt fra miljøvernere til biskoper og popstjerner.Ingen effekt

Men etterspørselen etter kunstgjødsel blir ikke mindre. Tvert om fører økt velstand og produksjon av klimagunstig etanol fra mais og sukker til at det brukes mer kunstgjødsel i verden.Derfor ville Yaras nedlagt fabrikk i Norge utilsomt blir kompensert med en ny fabrikk eller utvidelser i et annet land, sannsynligvis i et land som ikke har påtatt seg forpliktelser i forhold til Kyoto-avtalen, for eksempel Kina.Det er godt mulig at utslippene ville økt fordi det nye anlegget la mindre vekt på rensing enn det Yara gjør i Norge.Klimaeffekten kunne altså godt bli negativ. Hvorfor er da et slikt nasjonalt kutt spesielt moralsk høyverdig?Are Slettan er tidligere leder for TV 2 Nettavisens økonomiseksjon, ansvarlig redaktør i iMarkedet.no og redaktør i Finansavisen. Han jobber nå for NA24 fra Houston, USA, og skriver blant annet daglige kommentarartikler.

Reklame

Rekordlav pris på Garmin-favoritt