Hvor mange klimakvoter Statkraft har kjøpt fra skogene i Big River og Salmon Creek i Mendocio County er ukjent, men:

- Dette er den største transaksjonen vi har gjort med noen enhet, sier Chris Kelly, som leder stiftelsen Conservation Fund, til San Francisco Chronicle. Stiftelsen kjøper skog for bevaring. Siden 2008 har selskapet solgt klimakvoter for 37 millioner dollar.

Kelly sier at salget av klimakvoter til Statkraft markerer en milepæl, fordi Statkraft er det første utenlandske selskapet som kjøper klimakvoter knyttet til skogen i Californias.

Statkraft har kjøpt klimakvoter i flere år. I sommer hyret selskapet inn Patrick Pfeiffer til å lede det nystartede Statkraft US LLC som er lokalisert i San Francisco. Selskapet skal primært inn i markedet for klimakvoter.

Pfeiffer sier at oppkjøpet i California skal bidra til å bevare skogene i Nord-Amerika, og viser at Statkraft er trygge på at klimakvote-programmet i California vil være med å redusere klimautslipp globalt.