Gå til sidens hovedinnhold

Knallsterkt fra DnB NOR(Ny)

Finanskonsernet DnB NOR med Svein Aaser i spissen fortsetter å være en voldsom pengemaskin for aksjonærene, og har i fjerde kvartal slått analytikernes forventninger kraftig

Norges største finanskonsern har lagt frem et resultat før tap og skatt på 2.787 millioner kroner for fjerde kvartal. Det er klart bedre enn hva analytikerne ventet.Ifølge estimater innhentet av TDN Finans ventet analytikerne i snitt et resultat før tap og skatt på 2.355 millioner kroner i kvartalet. I samme periode i 2003 endte resultatet på 2.165 millioner.Tapene ble også lavere enn fryktet, kun 70 millioner bokført netto for kvartalet. Det var ventet 111 millioner.- Våre medarbeidere skapte i 2004 historisk gode resultater samtidig som vi gjennomfører den største finansfusjonen i Norge. Det gjør meg stolt og glad, sier konsernsjef Svein Aaser i en kommentar til tallene.Liv og Pensjon trekker opp

DnB NOR rentenetto ble omtrent som ventete med 3.314 millioner kroner, mot 3.299 millioner i samme periode i 2003.Det er bidraget fra konsernets andre virksomheter som har tatt analytikerne på senga. Andre virksomheter ga et netto bidrag før kostnader på 2.736 millioner kroner, opp fra 2.374 i samme periode i 2003.Går en dypere inn i tallene er det et virksomhetsområdet som overrasker kraftig, nemlig bidrag fra Liv og pensjonsvirksomheten. Her økte andelen av resultatet fra 360 millioner i fjerde kvartal 2003 til 645 millioner i siste kvartal i fjor.Analytikerne hadde ventet 2.249 millioner i bidrag.Driftskostnadene ble litt høyere enn ventet og havnet på 3.263 millioner. Analytikerne ventet ifølge TDN Finans 3.205 millioner.Utsiktene

DnB Nor mener de internasjonale konjunkturene viste en sterkt oppsving i andre halvår 2003, og at oppgangen fortsatte inn i 2004.- Den høye veksten i første kvartal ble imidlertid avdempet gjennom resten av året. DnB NOR venter samlet sett god økonomisk vekst i 2005, selv om den kan bli noe lavere enn i 2004, skriver styret i rapporten.DnB NOR venter at et fortsatt lavt rentenivå vil bidra til at gjeldsbetjeningsevnen opprettholdes og at tap og mislighold vil ligge lavt.Det lave rentenivået og den norske høykonjunkturen ventes også å gi stigende etterspørsel etter spareprodukter med høyere risiko- og avkastningsprofil enn tradisjonell banksparing, mener banken.- Integrasjonsarbeidet vil bli nøye fulgt opp av styret og ledelsen i 2005, og realisering av synergieffekter vil ha høy oppmerksomhet, skriver styret.

Kommentarer til denne saken