Gå til sidens hovedinnhold

Knuste inkassobyrå

Må stenge etter å ha sendt ulovlige gebyrer til norske kunder.

Kredittilsynet stenger inkassobyrået Transcom CMS. De innkasserte ulovlige gebyrer i sitt egenproduserte datasystem fra 3.500 kunder i Norge.

- Vi er i en alvorlig situasjon og første steg er å rydde opp, sier manager Lena Karlsen i Transcom Norge til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

Lena Karlsen er ansatt i datterselskapet Transcom Norge for å sikre at kundene skal få pengene sine tilbake.

Kredittilsynet har fattet vedtak om å stenge ned Transcom Credit Managment Services som er den norske inkassobutikken til svenske investeringsselskapet Kinnevik.

Kraftig kritikk
Det norske inkassoselskapet har krevd inn salærer i strid med loven, og fratatt konsesjon for å drive med inkassovirksomhet med umiddelbar virkning.

Styret i selskapet har også erkjent at det har utøvet inkassovirksomhet i nesten et år uten å ha en formell faktisk leder.

Det har heller ikke vært igangsatt noen tiltak for sikre at retningslinjer ble fulgt, heter det i den endelige rapporten med vedtak fra det stedlig tilsynet som Kredittilsynet hadde i januar. Brevet er signert avdelingsdirektør Eirik Bunæs og kommer med knusende kritikk av inkassoselskapet.

- Når skal dere være ferdig med å tilbakebetale ulovlig innkrevde penger?

- Vi håper dette kan være i orden innen noen uker, sier Karlsen til NA24.

Så langt, ifølge Karlsen, er det tilbakeført 1,6 millioner kroner til selskapets kunder. En total liste skal fremlegges for tilsynet innen 17 dager. Etter at dette er gjort blir selskapets klientkonto stengt.

- Hvor mye har dere totalt krevd inn for mye av kundene?

- Det har vi ikke oversikt over, men vi jobber med saken, sier Karlsen.

Usikker fremtid
Begrunnelsen fra den norske selskapet skal være en systemsvikt og sviktende rutiner under Inkassooppdrag.

Transcom i Sverige driver med inkassovirksomhet og såkalt Customer Relationship management (CRM) i hele 28 land og har 13.000 ansatte.

I Norge har det rammede selskapet 19 ansatte. Det omsatte i 2005 for 24,6 millioner kroner og negativt årsresultat på 3,2 millioner kroner.

- Hvordan blir den videre driften med selskapet i Norge?

- Transcom har virksomheter i mange land, men hva som skjer fremover i Norge er usikkert, sier Karlsen til NA24.

Ingen kommentar
I Kredittilsynets rapport kritiseres styret - som har endret vært skiftet fem ganger siden 27. mars 2003 – for ikke å ha fremlagt noen form for dokumentasjon hvor disse feilene har vært diskutert på noen styremøter.

- Hvorfor har ikke problemene vært diskutert på styremøter?

- Det har jeg ingen kommentar til, sier hun.

- Hvordan er reaksjonene fra eierne i Sverige?

- Det har jeg ingen kommentarer til, sier hun.

Styret består i dag av leder Stephen Nicholas Downing som er bosatt i Luxembourg, styremeldlem Ulf Torsten Edeback, og daglig leder Jørund Granholt.

Ingen har vært tilgjengelige for å kommentere saken.

Svenske storkapital
Det norske inkassoselskapet eies 100 prosent av det svenske børsnoterte Transcom Credit Managment Services AB. Aksjemajoriteten besittes av svenske Kinnevik som kontrolleres av finansfyrstene i Stenbeck-familien.

Markedsverdien av Kinneviks portefølje av aksjer i børsnoterte selskaper økte med 36,5 milliarder svenske kroner ved utgangen av fjoråret.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua