Gå til sidens hovedinnhold

Kollega hudfletter Yssen

Se hva en tidligere kollega sier om Ingunn Yssen.

- Det var tungt å jobbe for Yssen. Jeg opplevde henne som ustrukturert og faglig svak, sier tidligere seksjonsleder i LO, Øystein Gudim, til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

Gudim oppgir forholdet til sjefen som en av grunnene til at han i 2005 valgte å slutte i Landsorganisasjonen.

Og seksjonslederen var ikke den eneste som slet med Ingunn Yssen, kommer det frem i en rapport ført i pennen av Gerd-Liv Valla og LOs advokat Håkon Bleken. Det 111 sider lange «innspill til en prosedyre» ble aldri tatt med i granskingsrapporten fra Fougner-utvalget som førte til at Valla gikk av som LO-leder 9. mars.

- Yssen kunne ikke fortsette
I Bleken-rapporten går det frem at en samlet LO-ledelse var enige om at det eneste som kunne løse flokene ved internasjonal avdeling var at Ingunn Yssen fratrådte sin stilling.

Advokaten viser til at flere av Ingunn Yssens nærmeste medarbeidere mente hun gjorde en kritisk dårlig jobb som internasjonal sekretær.

Til og med Yssens støttespiller i Valla-striden, Rita Lekang, «var meget klar på at Yssen ikke kunne fortsette som leder», refererer Håkon Bleken i rapporten, ifølge Klassekampen.

Truet med å sykemelde seg
Det pekes blant annet på at nestleder i avdelingen, Karin Beate Theodorsen, oppsøkte Gerd-Liv Valla under hennes sykemelding i 2006 med brudd i ryggen, med bekymring over at hun selv kunne bli sykemeldt av overbelastning fordi Yssen fungerte dårlig i lederjobben.

Theodorsen har i dag overtatt Ingunn Yssens jobb, og ønsker overfor NA24 overhodet ikke å kommentere verken saken generelt eller denne episoden.

Seksjonsleder sluttet
Bleken-rapporten omtaler også seksjonsleder Øystein Gudims problemer med Ingunn Yssen.

- Det stemmer at en av grunnene til at jeg valgte å gå over i ny jobb var at jeg ikke syns noe om å ha Yssen som sjef. Jeg vil ikke gå i detalj på det, men jeg syns ikke hun gjorde en god jobb som avdelingsleder og at hun var en vanskelig sjef å forholde seg til, sier Gudim til NA24.

Etter å ha fått tilbud om å overta som daglig leder i Adopsjonsforum ved årsskiftet 2004/2005, gjorde Gudim en avtale med LO om kun å fortsette frem til etter LO-kongressen i mai 2005.

- Det var tungt å jobbe for Yssen. Jeg opplevde henne som ustrukturert og faglig svak, sier den tidligere LO-seksjonslederen til NA24.

Massiv frustrasjon
Ifølge Bleken-rapporten sto hele ledelsen i LO bak Gerd-Liv Valla og mente at Ingunn Yssen burde fjernes som leder av internasjonal avdeling i LO.

Bleken-rapporten tegner et bilde av gjennomgående oppgitte og slitne kolleger: Yssen var en svært dårlig sjef, og det var Gerd-Liv Valla selv som var skyldig i å ha gitt henne jobben.

Frustrasjon rundt Yssens angivelig svikende evne til å fylle rollen som leder for LOs internasjonale avdeling, kan være en plausibel forklaring på hvorfor Gerd-Liv Valla gikk så langt som hun gjorde i behandlingen av sin tidligere venninne – noe som 9. mars kulminerte i et av norgeshistoriens mest dramatiske politiske fall.

Det har ikke lyktes NA24 å få Ingunn Yssen i tale torsdag.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua