Gå til sidens hovedinnhold

Astma kan gi kols

Astma i barnealder kan være like risikofylt som å røyke.

(SIDE2): En større europeisk befolkningsundersøkelse viser at astma i barnealder er en vel så risikofylt faktor for å utvikle kols som røyking.

- Vi synes funnene er oppsiktsvekkende, og tenker at det gjør det enda viktigere med det som er våre hjertesaker, nettopp at veksten i antall barn som utvikler astma må stoppes, sier informasjonsansvarlig Tonje Waaktaar Gamst i Norges astma og allergiforbund (NAAF) til Side2.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene. I dag markeres verdens kolsdag .Temaet i år er «breathless but not helpless». Ifølge Helsedirektoratet er det viktigste tiltaket for å hindre utbredelse av kols å hjelpe den enkelte til røykeslutt.

Få nytt fra Side2: Klikk her!

Mange barn med astma
Haukeland sykehus i Bergen har deltatt i studien der 1000 mennesker har tatt lungefunksjonsundersøkelser gjennom flere tiår. Resultater viser nå at mens risikoen for å utvikle kols er firedoblet for en storrøyker, er risikoen økt ti ganger dersom man har hatt astma før fylte 15 år eller alvorlig luftveisinfeksjon før fem års alder, i tillegg til å ha foreldre med astma og at mor eller far røyker, ifølge NAAF.

-To store undersøkelser fra Nordland og en fra Oslo viser at det er 20 prosent som har eller har hatt astma ved fylte ti år. Det er mange, sier Gamst.

Både arvelige forhold og miljøfaktorer påvirker risikoen for at barn med astma skal utvikle kols som voksen. Gamst mener at som følge av undersøkelsen må det nå rettes større fokus mot å forebygge og forhindre astma hos barn.

- Det må rett og slett i større grad forhindres at barn utvikler astma. Røyking og fuktige hus eller muggsopp er blant utløsende faktorer for astma hos barn. Det gir triste perspektiver når man vet at det står dårlig til i barnehager og skoler rundt om i landet. Vi vet at unge tilbringer mye tid i bygninger som påfører dem helseskader, sier Gamst.

Hun understreker at det er viktig å få stilt tiidlig diagnose slik at de som er berørt av astma kan få behandling.

Dette kan utløse astma hos barn:
- Alvorlige luftveisinfeksjoner før 5 års alder (RS-virus)

- Passiv røyking.

- Fuktskadde bygninger /muggsopp.

- Forurensning ute og inne.

- Arv (astma i nær familie).

Uvitende kols-syk
Om lag 300.000 nordmenn har trolig kols, av disse har mer enn halvparten diagnosen uten å vite om det, ifølge Folkehelseinstituttet.

Røyking er den vanligste årsaken til kols, og forklarer to av tre tilfeller.

Kols kjennetegnes ved at lungefunksjonen faller raskt fra år til år. Mange personer med kols tror at pusteproblemene skyldes astma, sterk forkjølelse, halsbetennelser, bronkitt e.l.

8 sentrale fakta om kols, ifølge Helsedirektoratet:
- I Norge lever over 300.000 med kols – mange vet ikke at de er rammet.
- Røyking er den viktigste årsaken til kols.
- Røyker du ikke, er risikoen for å utvikle kols svært liten.
- Mellom 15 og 20 % av dem som røyker mye, utvikler kols.
- Symptomer på kols er sterk hoste med slim, piping i brystet og tung pust.
- Spirometri er en test av lungene som viser om du har kols. Spirometri kan gjennomføres av fastlegen.
- Årlig er det flere tusen innleggelser på norske sykehus på grunn av akutte forverringer av kols.
- Kols kan ikke kureres, bare lindres. Røykeslutt er det viktigste tiltaket.

Kommentarer til denne saken